สหพันธ์แรงงานยานยนต์ฯ เดินหน้ารวมสหภาพฯ แม้ถูกขัดขวางจากนายทุน

สหพันธ์แรงงานยานยนต์ฯ เดินหน้ารวมสหภาพฯ แม้ถูกขัดขวางจากนายทุน

 

 
สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย  เดินหน้าจัดสัมมนาขั้นตอนการรวมสหภาพแรงงานประเภทอุตสาหกรรมเป็นครั้งสุดท้าย ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553  ณ ศูนย์ฝึกอบรมสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ฯ  หลังจากมีการสัมมนาเรื่องนี้มาแล้ว 7 ครั้ง โดยมีสหภาพแรงงานกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เข้าร่วมทั้งหมด 8 สหภาพแรงงานฯเข้าร่วมนโยบายการควบรวมสหภาพแรงงานฯครั้งนี้  มุ่งเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในกระบวนการแรงงาน  หลังจากถูกแยกไม่ให้รวมกันด้วยสหภาพแบบประเภทกิจการเพื่อลดทอนความเข้มแข็งรวมถึงอำนาจการต่อรองแบบให้อยู่แบบสหภาพใครสหภาพมัน  และถูกรังแกจากนายทุนได้ง่ายด้วยการโยกย้ายกดดันกรรมการสภาพแรงงานฯ หรือแม้แต่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมด้วยการละเมิดสิทธิแรงงานในรูปแบบต่างมาตลอด
 
จากนโยบายดังกล่าวมีสหภาพแรงงานฯ ขอมติจากสมาชิกเพื่อเข้าร่วมควบรวมตามนโยบายแล้วทั้งหมด 4 องค์กร 
 1. สหภาพแรงงานเจเทคโตะ ประเทศไทย
 2. สหภาพแรงงานไดน่าเมททอล
3. สหภาพแรงงานที.ราด
4. สหภาพแรงงานซันสตาร์ ประเทศไทย
 
ส่วนสหภาพแรงงานอื่นที่ยังไม่มีมติเข้าร่วมเพราะยังรอให้มีการประชุมใหญ่ประจำปีก่อนจึงจะขอมติจากสมาชิกเพื่อเข้าร่วมตามมาภายหลัง 
 
อย่างไรก็ตามประเด็นในรวมสหภาพแบบประเภทอุตสาหกรรมก็ยังถูกขัดขวางจากฝ่ายนายทุน  ด้วยการเรียกกรรมการสหภาพฯบางสหภาพไปข่มขู่และแสดงความไม่พอใจในการทำกิจกรรมร่วมกันแบบนี้  นั่นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การมีสหภาพแบบประเภทกิจการมีโอกาสถูกล้มล้างสหภาพได้ง่ายกว่าสหภาพแบบประเภทอุตสาหกรรม  ซึ่งสหภาพแบบประเภทกิจการไม่ต่างอะไรกับเสือกระดาษ
 
สมบูรณ์ เสนาสี ศูนย์ข่าวฉะเชิงเทรารายงาน