สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยคาร์บอนแบล็ค จัดสวัสดิการให้สมาชิกเพียบ

Untitled-1

สกรณ์ออมทรัพย์รงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด จัดสวัสดิการเยี่ยมป่วย กรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ 2556 เวลา 16.00 น. สมาชิกได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย ทางสหกรณ์ออมทรัพย์แรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด ได้ส่งมอบกระเช้าเยี่ยมผู้ป่วยให้แก่สมาชิก ณ โรงพยาบาลอ่างทอง

Untitled-2Untitled-5

สหกรณ์ออมทรัพย์แรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิกครั้งแรก ค่าปรับเนื่องจากทำสมุดหาย หรือจะเป็นรายได้จากทางอื่นๆ ที่มาจากการดำเนินงาน ผลกำไรที่ได้นั้นจะจัดสรรไปยังด้านต่างๆ รวมถึงสวัสดิการที่มอบให้แก่สมาชิกด้วย เช่น การานำกระเช้าเยี่ยมผู้ป่วย มอบทุนส่งเสริมให้แก่บุตรของสมาชิก มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต เป็นต้น

Untitled-4Untitled-6

นายพีรพงษ์ อุ่นใจ และ นายบุญสม ด่านแก้ว สมาชิกสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค(TCB) ซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้รับบาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ทางสหภาพแรงงานTCB ได้โทรเรียกรถพยาบาลมารับ สมาชิกทั้งสองไปที่โรงพยาบาลอ่างทอง เป็นการเร่งด่วน และเมื่อ เวลา 18.00น. ทางสหกรณ์ฯ ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่าสมาชิกทั้งสองคนปลอดภัยแล้ว และในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ 2556 เวลา 11.30 น. ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จัดกระเช้าไปเยี่ยมสมาชิกทั้งสอง

ปัทมาพร สีธิจู นักสื่อสารแรงงาน รายงาน