สสค.สระบุรี คนใหม่..บริหารงานเชิงรุก..เน้นการมีส่วนร่วม..คนงานขานรับ!!หลังเข้ารับตำแหน่ง..รุดร่วมแลกเปลี่ยนแนวการทำงานกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรี!!!…

กลุ่มฯสระบุรีต้อนรับ สสค.สระบุรีคนใหม่ หลังเข้ารับตำแหน่ง รุดเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวการทำงาน-เน้นการมีส่วนร่วม เผยแผนรุกงานด้านแรงงานสัมพันธ์ เข้าพบปะแลกเปลี่ยนกับโรงงานที่มีสหภาพแรงงานทุกแห่ง คนงานเด้งรับชมวิสัยทัศน์ดี คาดทำงานร่วมกันราบรื่น

วันนี้(5 ตุลาคม 2555) นายกิติพงษ์ เหล่านิพนธ์ หัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี (สสค.) จำนวน 5 คน ได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการทำงานกับคณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์ ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมีประธานสหภาพแรงงานและผู้แทนองค์กรสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 25 คน

นายบุญสม ทาวิจิตร ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง (กสค.) ได้กล่าวต้อนรับคณะของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี และกล่าวว่า “เป็นที่น่ายินดีที่มีเจ้าหน้าที่จาก สสค.มาร่วมประชุมแลกเปลี่ยน ซึ่งเท่าที่ทำงานกลุ่มฯมา ท่านเป็นหัวหน้าคนที่ 2 ที่เข้ามาร่วมประชุม ซึ่งคนแรกก็คือท่านอิทธิพล แผ่นเงิน เจ้าหน้าที่รัฐเองคงต้องมองวัฒนธรรมการทำงานของพื้นที่ด้วยว่าทำงานอย่างไร เนื่องจากที่ผ่านมาจะเห็นว่านโยบายของ สสค.เองก็มีการเปลี่ยนไปตามผู้เป็นหัวหน้า ซึ่งข้าราชการซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานใน สสค.เองควรจะมีจุดยืนที่จะรับใช้ประชาชนคนงาน และควรมีการทำงานด้านแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก ซึ่งหน่วยงานรัฐเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาของคนงาน กลุ่มฯเองก็ทำงานมาเป็น 10 ปี เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องคนงานมาโดยตลอดและที่ผ่านมาก็ทำงานอย่างมีเหตุมีผล และคาดหวังว่าคงจะทำงานร่วมกันได้ดีในอนาคต”

  

นายกิติพงษ์ เหล่านิพล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสระบุรี กล่าวว่า วันนี้ตั้งใจมาพบปะกับทุกท่าน หลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ ซึ่งย้ายมาจากจังหวัดภูเกต ที่ผ่านมา ก็จะเห็นการทำงานของสวัสดิการฯแต่ละคนว่าอาจจะไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นลักษณะการทำงานเฉพาะบุคคล แต่สำหรับผมแล้ว จะเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกคน และจะปรึกษาหารือในทุกครั้ง ไม่เลือกปฎิบัติ เน้นการทำงานแบบทวิภาคีเป็นหลัก แต่หากมีปัญหาก็จะเข้าไปร่วมแก้ไขในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้เรื่องยุติโดยเร็วบนความพอใจของทั้งสองฝ่ายไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เพราะงานด้านแรงงานสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนต้องช่วยกัน บางเรื่องอาจจะมีถูกใจแต่ไม่ถูกต้อง หรือถูกต้องแต่ไม่ถูกใจก็ต้องยอมรับกัน และหากมีอะไรก็ให้บอกกันได้ และมีความยินดีที่จะได้ร่วมกันทำงานเป็นเครือข่ายแรงงาน นาย

กิตติพงษ์ เหล่านิพล ยังกล่าวต่อว่า สำหรับเจ้าหน้าที่เองก็คงต้องมีการปรับการทำงาน ต้องมีความกระตือรือร้น และต้องทำงานด้วยความสุข และบอกได้เลยว่า หากมีเจ้าหน้าที่คนใดคิดฆ่าสหภาพแรงงานต้องคิดใหม่ เพราะสหภาพแรงงานเป็นสิ่งที่ดีและช่วยงานให้สำนักงานในการเป็นเครือข่ายการทำงานให้กับ สสค.ได้อย่างมาก ซึ่งต่อแต่นี้ สำนักงานฯเองก็จะมีการทำงานเชิงรุกโดยแผนกิจกรรมแรกที่จะทำก็คือการเข้าพบปะเยี่ยมเยียนสถานประกอบการทุกแห่งที่มีสหภาพแรงงานเพื่อแลกเปลี่ยนแนวการทำงานและลดข้อพิพาทแรงงานต่อกัน หลังจากนั้น ที่ประชุมได้มีการสอบถามแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีปัญหาการสรรหาคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดสระบุรี นั้น ในเบื้องต้นได้เห็นชอบในหลักการที่จะใช้วิธีการเลือกตั้งแต่ทั้งนี้คงจะต้องมีการประชุมผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันออกแบบหลักเกณฑ์และวิธีการที่เหมาะสมต่อไป

นักสื่อสารแรงงานศูนย์พื้นที่สระบุรี รายงาน