สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสมุทรปราการ ย้ำปากน้ำเมืองสมุทรฯหยุดอุบัติเหตุ

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.  2554 โครงการพัฒนาแผนงานคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบศูนย์สมุทรปราการ (สสส.)นำโดยนาย ธนพล โสดาศรี ประธานศูนย์ฯพร้อมคณะ เข้าพบ นายอนุชน วรินทร์เสถียร สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการ นำเสนอโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัยในการทำงาน เป็นการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยและขยายภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัย ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ในการนี้นาย อนุชน วรินทร์เสถียร กล่าวว่า เห็นด้วยกับทางโครงการ และมีความยินดีที่จะประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อเป็นการขยายภาคีในจังหวัดสมุทรปราการให้กว้างมากขึ้นและยินดีประสานกับทางจังหวัดสมุทรปราการ โดยขณะนี้ทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานกรรมการด้านความปลอดภัยอยู่ และจะเชิญผู้แทนโครงการเข้าร่วมการประชุมและให้นำเสนอโครงการที่เสนอมา

จังหวัดสมุทรปราการเป็นเมืองอุตสาหกรรม เป็นเมืองเศรษฐกิจ การทำงานก็ต้องมีความปลอดภัย ส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้าง ตระหนักเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก ทางแรงงานจังหวัดจะไม่เข้าไปตรวจสอบว่าทำถูก พรบ.ความปลอดภัยหรือไม่ แต่จะเข้าไห้ความรู้ ช่วงพักเที่ยง การทำกิจกรรม เล่นเกมส์ และสอดแทรกความรู้ให้พนักงาน  ลูกจ้าง ในสถานประกอบการร่วมกิจกรรม พร้อมของรางวัลในการเข้าทำกิจกรรม  โดยภาพรวมแล้วการนำเสนอโครงการนี้ น่าจะมีสะโลแกนว่า ปากน้ำเมืองสมุทรฯหยุดอุบัติเหตุ นายอนุชน วรินเสียร กล่าว

นักสื่อสารแรงงานสมุทรปราการ รายงาน