สวัสดิการจ.สมุทรสาคร ไม่รับร้องคร.7 โยนคนงานไปศาล

คนงานบ.เย่ท์ ถูกนายจ้างคัดชื่อออก ใช้สิทธิร้อง คร.7 สวัสดิการจังหวัดไม่รับ โยนคนงานฟ้องศาล  ต้องไปถึง 2 วัน ขอคำยืนยันหากเจ้าหน้าที่ไม่รับให้ออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร  สุดท้ายยอมรับเรื่องสอบสวน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 เวลาประมาณ 11.00 น. นายมงคล ยางงาม เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ช่วยเหลือแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วมกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ได้พาลูกจ้าง วัย 55 ปี ของบริษัทเย่ท์ พัฒนา ต้าเย่ท์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานเย็บชุดกีฬาสำเร็จรูปย่านอ้อมน้อย ไปยื่นแบบคำร้อง คร.7 ที่สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จ.สมุทรสาครพร้อมทั้งแจ้งความจำนงขอใช้สิทธิตามม.123 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 ซึ่งให้สิทธิลูกจ้างในการยื่นคำร้อง(คร.7) ในสิทธิที่เกี่ยวกับเงินอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อนายจ้างไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ หลังจากที่ลูกจ้างเคยมายื่นครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่พนักงาน สวัสดิการจังหวัดสมุทรสาครไม่รับ โดยอ้างว่าไม่มีอำนาจให้ลูกจ้างไปฟ้องศาลในกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จึงทำให้ทางศูนย์ช่วยเหลือแรงงานฯ ต้องส่งเจ้าหน้าที่มาด้วยในครั้งนี้

น.ส.วัชรี ขวัญดำ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการได้มาเป็นผู้รับเรื่อง และได้ปฏิเสธ เช่นเดิมแต่นายมงคล และลูกจ้างยังยืนยันสิทธิ หากเจ้าพนักงานจะปฏิเสธก็ขอให้ออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรมา จึงทำให้น.ส.วัชรี ยินยอมรับแบบคร.7และใช้เวลาสอบสวนกว่า 3 ช.ม.

ส่วนสาเหตุที่ลูกจ้างต้องไปยื่นคร.7 เนื่องจากลูกจ้างไม่สามารถไปทำงานได้เพราะน้ำท่วมจึงโทรมาลางานเนื่องจากโรงงานไม่ได้ถูกน้ำท่วมจนวันที่ 6 ธันวาคม2554 ลูกจ้างได้มาที่โรงงานตั้งใจจะเขียนใบลาออกแต่ฝ่ายบุคคลบอกให้เขียนใบลาออกย้อนหลังไปวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554เนื่องจากทางโรงงานได้คัดชื่อออกไปแล้ว จึงทำให้ลูกจ้างไม่เขียนใบลาออก และมาร้องทุกข์ที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานฯ ทางศูนย์ฯจึงได้ให้กรอกแบบคร.7 พร้อมทั้งทำเอกสารประกอบคำร้องให้ลูกจ้างนำไปยื่นในวันดังกล่าวทันทีแต่ถูกปฏิเสธจึงเป็นเหตุให้ต้องไปยื่นถึง 2 ครั้ง

นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วมอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน