สร.RPC สมาชิกลดฮวบถูกปลดกว่า 600 คนงานเตรียมฟ้องเรียกค่าเสียโอกาส

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 แหล่งข่าวจากสหภาพแรงงานรอยัลปอร์ซเลน แจ้งว่า ขณะนี้สหภาพฯกำลังดำเนินการเพื่อฟ้องบริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด(มหาชน) ประเภทผลิตภัณฑ์เคลือบดินเผา ตั้งอยู่ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ภายหลังพนักงานทั้ง 2 โรงงานกว่า 600 คน ถูกเลิกจ้างโดยอ้างเหตุไม่มีออร์เดอร์และขาดทุนสะสมทำให้ต้องลดต้นทุนโดยการปรับลดคนงาน

DSCF4731

แหล่งข่าวแสดงความเห็นว่า เหตุการณ์เลิกจ้างปลดออกคนงานจำนวนมากครั้งนี้น่าจะทำให้พลังความเข้มแข็งของสหภาพฯลดลงเพราะสมาชิกหายไปราว 600 คน และบริษัทก็คงลดภาระต้นทุนด้านค่าจ้างสวัสดิการลงไปมาก โดยการปรับลดคนงานครั้งนี้คาดว่ามีผลมาจากเหตุนัดหยุดงานและปิดงานเมื่อปลายปีที่แล้ว ภายหลังจากที่บริษัทยอมจ่ายโบนัสเท่าเดิมจำนวน 73 วันแต่ก็มีสัญญานว่าจะปรับลดคนงาน ซึ่งพอถึงช่วงเดือนธันวาคม 2556 ก็ได้มีการปลดออกคนงานเป็นครั้งแรกและได้รับคนงานเก่าที่เขียนใบสมัครกลับเข้าทำงานใหม่ในแบบสัญญาจ้าง 1 ปี ซึ่งก็มีคนงานเก่าสมัครกลับเข้าทำงานเกิน 30% ทำให้ต่อมาในเดือนมกรา 2557 ก็มีการปลดคนงานออกอีกและก็มีคนงานเก่าจำนวนมากกว่า 50 %ที่เขียนใบสมัครกลับเข้าทำงาน เป็นพนักงานสัญญาจ้าง 1 ปี โดยได้ค่าจ้าง 300 บาท บวกค่าประสบการณ์ 50 บาท และมีพักร้อน แต่ไม่ได้ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน ฯลฯ

DSCF4723

แหล่งข่าวยังตั้งข้อสังเกตถึงเกณฑ์ในการคัดคนออกว่า บริษัทแจ้งเงื่อนไขว่าต้องเป็นคนงานที่อายุหรืออายุงานมาก (ค่าจ้างเฉลี่ยประมาณวันละ 500 บาท) ได้รับการประเมินเกรด F (ขาดงานเกิน 21 วัน ไม่ได้รับการปรับเงินขึ้น) หากได้ไม่ครบก็ค้นย้อนหลังไปจนถึงผู้ได้รับเกรด C แต่ก็พบว่าแม้แต่คนที่ได้เกรด A ก็ยังมีชื่อถูกคัดออก และมีผู้ที่ได้เกรด F แต่อายุและอายุงานน้อยกลับไม่ถูกคัดออก และบางแผนกที่มีกรรมการสหภาพฯทำงานอยู่ก็ถูกลดคนเหลือเพียง 7-8 คนจากเดิมที่มีหลายสิบคน
ซึ่งคนงานบางส่วนที่ถูกปลดออกและเป็นสมาชิกสหภาพฯต้องการฟ้องใน 2 กรณีคือ กลุ่มที่ต้องการได้ค่าเสียโอกาสเพิ่ม กับกลุ่มที่ต้องการได้ค่าเสียโอกาสเพิ่มและได้กลับเข้าทำงานด้วย

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน