สร.ไม้อัดไทยระดมทุนต่อสู้ คัดค้านการยุบ เลิก กิจการไม้อัดไทย

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ณ. โรงานไม้อัดไทยบางนา สหภาพแรงงานไม้อัดไทย ได้จัดงานเลี้ยงโต๊ะจีน และเป็นการพบปะเพื่อนผู้ใช้แรงาน วัตถุประในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรม ในการต่อสู้เพื่อคัดค้านการยุบ เลิก กิจการไม้อัดไทย

ประธานสหภาพแรงงานไม้อัดไทยได้กล่าวว่า โรงานไม้อัดไทยเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหนึ่งของรัฐ ที่ดำเนินกิจการมาเป็นเวลานานแต่มาวันนี้เราสหภาพแรงานและเพื่อนสมาชิกต้องออกมาร่วมกันต่อสู้เพื่อที่จะคัดค้านการยุบ เลิก กิจการไม้อัดไทย และต่อต้านการขายรัฐวิสาหกิจให้เอกชน ในการจัดงานในครั้งนี้ได้มีพันธมิตรเพื่อนผู้ใช้แรงงานในส่วนของ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์( สรส.) และพันธมิตรเพื่อนผู้ใช้แรงงานในส่วนของเอกชน ประกอบด้วยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย , สมาพันธ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ ยานยนต์ เหล็ก และโลหะแห่งประเทศไทย สหภาพแรงงานพานาโซนิคแห่งประเทศไทยมาร่วมงานในครั้งนี้ได้เชิญผู้แทนสหภาพแรงงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้กล่าว ปราศรัยกับผู้ใช้แรงานว่า สหภาพแรงงานและสมาชิกสหภาพ ก็เปรียบเสมือนไก่ที่อยู่ในสุ่ม ส่วนที่ไม่เป็นสมาชิก ก็เป็นไก่ที่อยู่นอกสุ่มและไก่นอกสุ่มยังได้ออกมาสนับสนุนในยุบเลิกกิจการ วันนี้เราต้องนำไก่นอกสุ่มกลับเข้ามาในสุ่มให้เสียก่อน  ถึงแม้จะอดตายอยู่ในสุ่มก็ยังมีศักดิ์ศรี ดีกว่าไปตายนอกสุ่ม ในภาคเอกชนได้เชิญ ประธานคณะทำงานสมานฉันท์แรงานไทย คุณ ชาลี ลอยสูง ได้กล่าวปราศรัยกับผู้ใช้แรงงานว่า สมานฉันท์แรงงานไทย เป็นองค์กรเอกชนได้ร่วมทำงาน สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์มาโดยตลอด วันนี้สหภาพแรงงานไม้อัดไทย ที่สังกัด สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์มีปัญหาเราองค์กรเอกชนก็พร้อมที่จะร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับสหภาพแรงงานไม้อัด ในส่วนสมาพันธ์เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ ได้เชิญ

คุณ ยงยุทธ เม่นตะเภา ได้กล่าวปราศรัยกับผู้ใช้แรงงานว่า ในส่วนของ สมาพันธ์เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสหภาพแรงงานไม้อัดไทย ที่เคยให้ความสะดวกและที่พักพิงกับเพื่อนสมาชิก MAXXIS, ฟูจิตสึ  , พีซีบี เซ็นเตอร์ ที่ได้เดินขบวนเรียกร้อง เราองค์กรเอกชนก็พร้อมที่จะสนับสนุนและร่วมต่อสู้กับพวกท่าน 

ประสิทธิ์ วิชิดไพบูลย์ นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ รายงาน