สร.ไดน่า เมทอล เรียกประชุมผู้แทนหน่วยงานเตรียมพร้อมการควบรวมสหภาพฯกับTAM

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 54 เวลา 18.20 น. ที่ผ่านมา สร.ไดน่า เมทอล โดยนายสมบูรณ์ เสนาศรี เป็นประธานสหภาพฯได้เรียกผู้แทนหน่วยงานในแต่แผนกรวมประมาณ 30 ท่าน มาประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การควบรวมสหภาพแรงงานฯตามแผนงานของสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ที่ศูนย์ฝึกอบรมสหภาพแรงงาน (NHK เดิม) หมู่บ้านบูรพาซิตี้ บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งได้ประสานงานทางกรรมการสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ฯ (TAM) โดยมีกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯเข้าร่วมให้ความรู้และชี้แจงให้กับผู้แทนหน่วยงานแต่ละแผนกเข้าใจในการที่จะมีการควบรวมสหภาพฯ เพื่อที่จะไปบอกต่อให้กับสมาชิกได้ทราบ

นายสมบูรณ์ เสนาศรี ประธานกรรมการ กล่าวว่า การที่ได้นัดผู้แทนหน่วยงานมาในวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการควบรวมสหภาพแรงงานโดยให้ข้อมูลต่างๆผ่านทางผู้แทนหน่วยงานเพื่อไปเป็นสื่อกลางให้สมาชิกได้เข้าใจ และได้นำเสนอในการทำแผนแต่ละปีที่ทางสหภาพแรรงานไดน่าฯเข้าร่วมเป็น 1 ใน 7 สร. ที่จะทำการควบรวมสหภาพฯ

นายยงยุทธ  เม่นตะเภา  ประธานที่ปรึกษา กล่าวว่า การที่จะเข้าควบรวมสหภาพแรงงานทั้งกรรมการและสมาชิกจะต้องเข้าใจว่าการเข้ามาอยู่บ้านเดียวกันแล้วได้อะไรและต้องเสียอะไรบ้างโดยมีการยกตัวอย่างของ เจเทคโตะ ว่ามีการเข้ามาหาความรู้จนเข้าใจและมีการประชุมใหญ่เพื่อขอมติยุบสหภาพแรงงานฯ เพื่อเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ฯ

นายลาเร่  อยู่เป็นสุข ประธานกรรมการ กล่าวว่า ส่วนของทางสร.ไดน่าฯ มีการพูดคุยและได้ติดตามความเคลื่อนไหวมาตลอดการที่ทางคุณสมบูรณ์ เสนาศรี ได้มีการนัดพบผู้แทนหน่วยงานในครั้งนี้เพื่อทำความเข้าโดยได้มอบหมายให้ คุณประสิทธิ  ประสพสุข ได้พูดถึงการวางแผนก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่วิสามัญยุบสร.เจเทคโตะ เพื่อเข้าเป็นสมาชิกของ สร.ชิ้นส่วนยานยนต์ฯ (TAM)

นายสมบูรณ์  เสนาศรี ประธานกรรมการ  กล่าวว่า ที่นัดมาวันนี้เพื่อมาเตรียมความพร้อมในการควบรวมสหภาพฯ ซึ่งประมาณเดือนตุลาคมนี้จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีวาระการยุบสหภาพแรงงานโดยจะมีรูปแบบการดำเนินการเหมือนกับทาง สร.เจเทคโตะ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีโดยมีวาระขอมติยุบสหภาพฯ ต่อจากนี้ไปคงต่อมีการพบปะพูดคุยกันบ่อยขึ้นกับคณะกรรมการของสร.ชิ้นส่วนยานยนต์

มาโนช  หอมจันทร์ นักสื่อสารแรงงานฉะเชิงเทรา รายงาน