สร.เบอร์กโซ่ ! เฮ หลังเจรจาจบ

เมื่อได้มีการยื่นข้อเรียกร้องและได้มีการเจรจากันไปหลายต่อหลายครั้ง ทำให้สมาชิกและกรรมการหวั่นๆ ในการเจรจา แต่ละครั้ง แต่แล้วการเจรจาก็ตกลงกันไปได้ด้วยดี ทั้งสองฝ่าย โดยได้มาทั้งหมด 17 ข้อ จากทั้งหมดที่ยื่นไป 22 ข้อ ต้องยกนิ้วให้ตัวแทนเจรจาถึงประสบการณ์จะน้อยแต่เจรจาได้เจ็งจริงๆ

นายบรรจบ  บุศดี  ประธานสหภาพแรงงานเบอร์กโซ่ เม็ทตัลล์ กล่าว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา ว่า จากที่ได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างใหม่ ซึ่งข้อตกลงฉบับเก่าหมดลงในเดือนกรกฎาคม  2554  เพื่อให้เป็นผลทางกฎหมายจำเป็นต้องมีการยื่นข้อเรียกร้องใหม่ โดยยึดหลักการปฏิบัติออกแบบสำรวจข้อคิดเห็นจากสมาชิก หลังจากนั้นกรรมการได้มาคัดกรองข้อคิดเห็นของสมาชิก จึงทำเป็นข้อเรียกร้อง ยื่นต่อบริษัทฯ สรุปทั้งหมด 22 ข้อ หลังการเจรจาแต่ละครั้งกรรมการได้มาชี้แจงกับสมาชิกในเรื่องความคืบหน้าของผลการเจรจาแต่ละครั้ง แต่ละข้อ ถ้าหากเป็นที่พอใจของสมาชิกกรรมการก็จะรับไว้  สุดท้ายทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ ทำให้ข้อเรียกร้องเป็นอันยุติในวันที่ 28 ก.ค. 54  โดยบริษัทฯ ตกลงจ่ายโบนัส จำนวน 60 วัน ค่าครองชีพ 400 บาท ต่อเดือน ทุนการศึกษาบุตรให้กับบุตรพนักงานตั้งแต่ประถมถึงปริญญาตรี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เริ่ม 5% ของเงินเดือน ปรับค่าจ้างประจำปี เบี้ยขยัน เป็นต้น 

ทางด้าน สมาชิกสหภาพฯ กล่าวว่า  เป็นที่พอใจมากในข้อตกลงครั้งนี้ เนื่องจากค่าครองชีพนับวันที่สูงขึ้นทุกวัน จากที่ได้ขอบริษัทฯไปก็ไม่มากจนกว่าที่บริษัทฯจะให้ไม่ได้ ความคาดหวังของสมาชิก ก็อยากให้คณะกรรมการ ทำงานเป็นทีมมีความสามัคคี การสื่อสารเข้าถึงสมาชิก สมาชิกทุกคนจะเป็นกำลังใจให้กรรมการในการทำงาน พร้อมที่จะขับเคลื่อนร่วมกับกรรมการทุกครั้ง ความคาดหวังอีกอย่างหนึ่งอยากเห็นองค์กรและกรรมการที่เข้มแข็ง แก้ไขปัญหาช่วยเหลือให้กับสมาชิกได้

นายบุญสม ทาวิจิตร ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง กล่าวว่า จากที่สหภาพแรงงานเบอร์กโซ่ ฯ จะมีการยื่นข้อเรียกร้อง ซึ่งตนเองได้เป็นที่ปรึกษามาโดยตลอด ก็รู้ความเคลื่อนไหว สร.เบอร์กโซ่ฯ  ได้มีการจัดกลุ่มศึกษาให้กับสมาชิกและกรรมการ เกี่ยวกับเทคนิคในการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้อง การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิก ให้สมาชิกเข้าใจถึงบทบาทตัวแทนเจรจา แม้กระทั่งการมีส่วนร่วมของสมาชิก ข้อตกลงครั้งนี้ที่ได้มา ก็เป็นที่พอใจสมาชิกถึงจะไม่ได้ตามใจทุกคนที่คาดหวังไว้ แต่ก็ประสพผลสำเร็จพอสมควร