สร.พานา ร่วมบริษัท เตรียมจัดอบรมสิทธิประกันสังคม

สหภาพแรงงานพานาโซนิคร่วมกับบริษัทฯจัดอบรมประกันสังคมให้กับสมาชิกภายในโรงงาน
 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมามีการประชุมกรรมการสหภาพแรงงานพานาโซนิค ตั้งอยู่ 71 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์  ถนนบางนา-ตราด  กม. 36  หมู่ 5  ต. บางสมัคร  อ. บางปะกง  จ. ฉะเชิงเทรา ในวาระเสนอเพื่อพิจารณา นายบูลย์ ค่อมสิงห์ ฝ่ายการศึกษาและวิจัย ได้เสนอเรื่องโครงการจัดฝึกอบรมเรื่องประกันสังคมให้กับพนักงาน นายไพบูลยิ์ ค่อสิงห์ กล่าวว่าจากปัญหาที่สมาชิกยังไม่เข้าใจถึงสิทธิของผู้ประกันตนเกี่ยวกับประกันสังคม ทำให้เกิดปัญหาถกเถียงกันเช่นการเกษียณอายุ คำนวณแบบไหน เริ่มเมื่อไร? การปรับเปลี่ยนสวัสดิการเพิ่มของประกันสังคมมีอะไรบ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 40 เกี่ยวข้องกับบ้างเราได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกันอย่างครบถ้วน
 
ประธานสหภาพฯนายเฉลย สุขหิรันต์กล่าวว่าผมเห็นด้วยเพราะการที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกทุกคนนั้นเข้าใจก็เป็นเรื่องยากเพราะบางคนไม่ชอบการอ่านก็รู้ไม่ทัน บางคนทำแต่งานไม่มีเวลาศึกษาหาความรู้ทำให้อาจต้องเสียสิทธิในบางเรื่องไป ผมขอให้ฝ่ายการศึกษาและวิจัยจัดทำโครงการนี้โดยทันที 
 
ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2554 มีการประชุมเรื่องแรงงานสัมพันธ์ระหว่างกรรมการสหภาพฯกับบริษัทพานาโซนิค โฮมแอ็พไลแอ็ล ประเทศไทยจำกัด นายเฉลย สุขหิรันต์ ประธานสหภาพแรงงานพานาฯ จึงเสนอต่อผู้บริหารของบริษัทฯว่า อยากให้บริษัทฯร่วมกับสหภาพด้วยแรงงานสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมเรื่องประกันสังคมให้กับสมาชิกทุกคน จากโครงการและประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ ทางบริษัทฯจึงอนุมัติ พร้อมกับมอบให้ฝ่ายบุคคลของบริษัทฯร่วมกับสหภาพจัดให้มีการฝึกอบรมขึ้นทุกๆสิ้นเดือนเพราะในช่วงสิ้นเดือนเป็นวันเช็คสกต๊อก พนักงานจะว่างงานกันเยอะเริ่ม 30 มิถุนายน 2554 นี้
 
 
อรรถพล  พรมหา นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวฉะเชิงเทรา รายงาน