สร.ซิลเวอร์ไอซ์ ยื่นรัฐมนตรีฯ ขอความเป็นธรรม

 

 

สหภาพแรงงานซิลเวอร์ไอซ์ ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อนายจ้างเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555  นัดเจรจากันหลายครั้งแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ จนถึงวันที่  24  กุมภาพันธ์ 2555 นายจ้างได้ยื่นหนังสือแจ้งข้อเรียกร้องยกเลิกและลดสวัสดิการพร้อมทั้ง ใช้สิทธิปิดงานพนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ  จำนวน 245 คน  หนึ่งในแกนนำตัวแทนเจรจาฝ่ายลูกจ้างเล่าว่า การกระทำของนายจ้างดังกล่าว ทำให้ลูกจ้างเดือดร้อน จึงได้รวมตัวกันไปหน้ากระทรวงแรงงานในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555   เพื่อยื่นหนังสือถึงฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายเผดิญชัย  สะสมทรัพย์) ขอความเป็นธรรมที่ถูกกระทำจากนายจ้างดังกล่าว

หมายเหตุ: ข้อมูลโหลดใหม่หลัง web Voicelabour ถูกhack 

นักสื่อสารแรงงาน สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงาน รายงาน