สร.ซันแฟลคมอบเงิน7.2 หมื่นให้พิพิธภัณฑ์แรงงานหลังถูกนายจ้างเลิกจ้าง

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 สหภาพแรงงานซันแฟลค ได้เดินทางมาที่มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เพื่อบริจาคเงินบริหารสหภาพแรงงานฯ หลังนายจ้างประกาศเลิกจ้างเลิกจ้างคนงานรวมกรรมการสหภาพแรงงานทั้งหมดประมาณ 600 คน เหลือคนงานไว้ช่วยฟื้นฟูโรงงานเพียง 50 คน

นายศุภสิทธิ์ พรหมสมบัติ ประธานสหภาพแรงงานซันแฟลค กล่าวว่า สหภาพแรงงานได้ทำการจดเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2536 หลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างหนักซึ่งส่งผลกระทบถึงโรงงานที่ตนทำงานอยู่ และได้รับความเสียหายอย่างมาก ทางนายจ้างจึงได้ประกาศเลิกจ้างหลังจากน้ำลดและประเมินว่าต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูและสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่เข้ามาเพื่อเปิดทำการได้อีกหลายเดือน การเลิกจ้างครั้งนี้ส่งผลถึงการดำเนินกิจกรรมสหภาพแรงงานด้วยเนื่องจากมีคณะกรรมการสหภาพแรงงานรวมสมาชิกถูกเลิกจ้างทั้งหมด ทางสหภาพแรงงานมีความจำเป็นต้องหยุดกิจกรรม และได้นำเงินที่ใช้ในการบริหารกิจกรรมจำนวน 72,000 บาท มามอบให้ทางมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เพราะเห็นว่าทางมูลนิธิฯเป็นหนึ่งในองค์กรที่ทำงานเพื่อผู้ใช้แรงงาน และได้เข้าไปช่วยเหลือทางสหภาพแรงงานมาโดยตลอด จึงเห็นควรที่จะมอบเงินก้อนนี้เพื่อการดำเนินการใช้ตามวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือแรงงานต่อไป

นายศุภสิทธิ์ พรหมสมบัติ ยังกล่าวถึงการดำเนินการในอนาคตของสหภาพแรงงานว่า ยังคงที่จะคงการจดทะเบียนสหภาพแรงงานซันแฟลคไว้ เนื่องจากหากนายจ้างมีการเปิดดำเนินการแล้วมีคนงานที่ต้องการที่จะฟื้นฟูกิจกรรมของสหภาพแรงงานเพื่อการทำงานคุ้มครองสิทธิแรงงานต่อก็สามารถทำได้ โดยการรวมกลุ่มจัดหาสมาชิก และจัดประชุมใหญ่หากรรมการบริหารชุดใหม่ขึ้นมาทำงานได้ ซึ่งทะเบียนสหภาพนี้จะยังคงไม่ถูกยกเลิกจนกว่าจะครบ 2 ปี หากไม่มีการดำเนินกรรมใดๆเลย

นายทวีป กาญจนวงศ์ ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย กล่าวว่า การทำงานของมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เป็นการทำงานด้านการให้การศึกษา ให้ความรู้ เป็นงานที่หนุนช่วยให้แรงงานให้ได้รู้ตัวตนความเป็นมาของประวัติศาสตร์แรงงานที่น่ายกหย่องถึงความมีคุณูปราการ อันยิ่งใหญ่ในการเป็นผู้สร้างโลก วันนี้การที่สหภาพแรงงานซันแฟลคนำเงินมามอบให้กับทางมูลนิธิฯ โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อการทำงานช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน ทางมูลนิธิฯขอรับไว้ และจะทำตามเจตนารมย์ พร้อมขอเป็นกำลังใจให้กับการทำงานของสหภาพแรงงานในการที่จะมีการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในอนคต และหวังว่าเมื่อทางโรงงานเปิดดำเนินการเดินเครื่องผลิตเต็มที่ การจ้างงานกลับมาคึกคักอีกครั้ง สหภาพแรงงานก็จะกลับมาดำเนินการเพื่อการคุ้มครองสิทธิสวัสดิการให้กับผู้ใช้แรงงาน เพื่อความอยู่ที่ดี ต่อไป โดยทั้งนี้ทางมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้ มอบใบประกาศเพื่อเป็นการขอบคุณให้กับทางกรรมการสหภาพแรงงานซันแฟลค

นักสื่อสารแรงงาน โครงการการพัฒนาสื่อ รายงาน