แรงงานนครปฐมคึกคักใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าหวังชี้ชะตาประเทศ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2554 เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า และเป็นการเลือกตั้งนอกเขตพื้นที่ ที่ศาลาเอนกประสงค์ เทศบาลอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ไปใช้สิทธิจำนวนกว่า 50,000 รายชื่อ มีผู้ใช้แรงงาน ที่ยื่นขอใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวนมากทยอยเดินเข้าศูนย์เลือกตั้ง ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้ง นับว่าเป็นการตื่นตัวของผู้ใช้แรงงานต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ การเลือกตั้งครั้งนี้ทางกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้กำหนดการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตพื้นเพียงวันเดียวเท่านั้น

ทีมนักสื่อสารแรงงานศูนย์ข่าวอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่นครปฐมรายงานว่า ในเวลา 08.00 น.ผู้คนจำนวนมากต่างทยอยหากันเข้าคูหาตรวจรายชื่อ และดูผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนเขตเลือกตั้งในจังหวัด และอำเภอของตัวเอง ปัญหาคือหลายคนหารายชื่อ หาเขตไม่พบ ทั้งที่แจ้งชื่อเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ล่วงหน้า ทำให้เกิดความวุ่นวาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ได้ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ไปใช้ระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบ ซึ่งอยู่อีกอาคารทำให้เสียเวลาและมีคนจำนวนมากไปค้นหาชื่อ และมีคนงานบางคนไม่พอใจ ถึงกับไม่ใช้สิทธิ

โดยได้สะท้อนถึงขั้นตอนในการใช้สิทธิเลือกตั้งว่า การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่เป็นระบบเท่าที่ควร การประชาสัมพันธ์ของกกตงไม่ดีพอ และผู้ใช้แรงงานก็เข้าไม่ถึงข้อมูล ทั้งเรื่องเต็นท์บริเวณที่ใช้ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ ผู้ที่มาใช้สิทธิต้องยืนตากแดดรอคิวนาน  การจัดคูหาคับแคบไม่เพียงพอต่อจำนวนคน ทั้งๆที่บริเวณที่จัดให้มาใช้สิทธิมีพื้นที่กว้างขวางพอสมควร ด้วยอาจเป็นเพราะคนงานมีความตื่นตัวในการขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวนมากก็เป็นไปได้ ถึงอย่างไรการเลือกตั้งครั้งนี้ ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญ ที่จะชี้ชะตาอนาคตของประเทศ ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานจะมีความเป็นอยู่ที่ดีได้ต้องฝากไว้กับนักการเมืองที่เขาเลือกเข้าไปเป็นผู้แทนของเขาเอง ยังคงต้องดูกันในการเลือกตั้งใหญ่ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ที่จะถึงนี้อีกครั้ง

นักสื่อสารแรงงานอีกท่านที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในตัวจังหวัดนครปฐมรายงานว่า ในส่วนบรรยากาศกลางเมืองจังหวัดนครปฐม องค์พระปฐมเจดีย์เป็นเขตพื้นที่เลือกตั้งที่มีผู้มาใช้สิทธิหลายหมื่นคนเช่นกัน โดยผู้คนจำนวนมากเริ่มทยอยกันเข้าตรวจรายชื่อรอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า โดยมีเจ้าหน้าที่ กกต.และอาสาสมัครคอยอำนวยความสะดวกตามจุดเลือกตั้ง ตรวจเช็คหมายเลขการใช้สิทธิเลือกตั้งให้  ซึ่งพบปัญหาคนแจ้งใช้สิทธิล่วงหน้าแล้วหารายชื่อไม่พบจำนวนมากเช่นกัน เจ้าหน้าที่ก็พาไปที่กองอำนวยการเพื่อแจ้งสาเหตุ และตรวจสอบการใช้สิทธิ จนบางคนสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้  ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่และการอำนวยความสะดวกจัดการระบบได้เป็นอย่างดี ถึงแม้อากาศจะร้อน แต่ผู้คนก็เต็มใจที่จะไปทำหน้าที่พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย  ผู้ใช้แรงงานจำนวนมากให้ความสนใจไปใช้สิทธิ  เขาเพียงหวังว่าผู้แทนที่เขาเลือกเข้าไปจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้แรงงานในอนาคตได้ และภายในศูนย์การเลือกตั้งยังได้จัดบริการน้ำดื่ม อาหาร เช่น ก๋วยเตี๋ยว ข้าวต้ม กาแฟ ทำให้คนไปใช้สิทธิได้อิ่มท้องไปตามๆกัน

อรัญญา ไชยมี , ดาวเรือง ชานก นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ รายงาน