สรส. แถลงหยุด! พ.ร.บ.นิรโทษกรรม อัปยศ คนสั่งฆ่า! ประชาชน…คนโกงชาติ!ต้องถูกลงทัณฑ์

Untitled-2

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 56 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) นำโดย นายคมสัน ทองศิริ เลขาธิการสรส. ได้แถลงข่าวนำ 45 รัฐวิสาหกิจ หยุด! พ.ร.บ.นิรโทษกรรม อัปยศ หยุด! นิรโทษกรรมแก่คนสั่งฆ่าประชาชน และคนโกงชาติบ้านเมือง พร้อมเข้าร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนที่มีแนวคิดเดียวกัน ทั้งนี้ล้าสุดวันนี้( 7 พ.ย.56) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้ร่วมเดินขบวนกับขบวนบริเวณทางรถไฟใกล้แยกอุรุพงษ์ และเดินเท้าไปพร้อมกับกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ที่แยกอุรุพงษ์ไปชุมที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนิน

เนื่องด้วยสถานการณ์ทางการเมืองที่ก้าวสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงรอวันแตกหัก ภายหลังจากรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยได้ผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม พ.ศ…..จนผ่านสภาผู้แทนราษฎรในวาระ 2 และ 3 โดยไม่แยแสต่อกระแสคัดค้านจากสังคมที่ไม่เห็นด้วยกับ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว ซึ่งสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.

Untitled-6Untitled-4

เพื่อยกโทษให้กับบุคคลที่มีอำนาจทางการเมืองในการปราบปรามเข่นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์จากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การฆ่าตัดตอนเรื่องยาเสพติด 2,500 ศพ กรณีการชุมนุมสั่งฆ่าพี่น้องประชาชนในมัสยิดกรือเซะ 120 ศพ จังหวัดปัตตานี การสลายการชุมนุมกรณีตากใบจนมีผู้เสียชีวิต 86 ศพ จากกรณีการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 7 ศพ และการสลายการชุมนุมของ แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ(นปช). 93 ศพ ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุการณ์อันน่าเศร้าสลดต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัวและถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง

ยิ่งไปกว่านั้นร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวยังจะนิรโทษกรรมให้แก่คนคิดคดทรยศต่อประเทศชาติและประชาชนในการโกงชาติบ้านเมืองอย่างกรณี ที่ดินรัชดาของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่ศาลพิพากษาจำคุกแล้วแต่อยู่ระหว่างหลบหนีการลงโทษในต่างประเทศ กรณีทุจริตเรื่องหวยบนดิน กรณีทุจริตให้ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออก(เอ็กซิมแบงก์)ปล่อยกู้ให้พม่า 4,000 ล้าน การออก พ.ร.ก. แปลงภาษีสัมปทานโทรศัพท์เอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทชินคอร์ปฯ กรณีทุจริตการจัดซื้อรถดับเพลิงของ กทม.ซึ่งศาลพิพากษาแล้วมีความผิดจริง นักโทษ (ประชา มาลีนนท์) หลบหนีไปต่างประเทศ, การทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทร เป็นต้น และรวมทั้ง เรื่องโครงการจัดสรรน้ำ 3 แสนล้าน และโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ทำให้ประเทศชาติและประชาชนเสียหายอย่างรุนแรงซึ่งทุกกรณีเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้ และที่สำคัญการทุจริตคอรัปชั่นเกือบทั้งหมดอยู่ในหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ

Untitled-3Untitled-1

จากเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.)และเครือข่ายองค์การแรงงานเห็นว่าการกระทำของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยมีเจตจำนงแอบแฝงซ่อนเร้น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ปกครอง ผู้มีอำนาจทางการเมืองในการสั่งฆ่าประชาชน และการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการทุจริตต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนให้พ้นผิด จนถึงขณะนี้กล่าวได้ว่ารัฐบาลและพรรคเพื่อไทยขาดความชอบธรรมในการกล่าวอ้างถึงประชาธิปไตยที่อ้างกันบ่อยครั้งว่าตนเองเป็นตัวแทนของระบอบประชาธิปไตย มาจากการเลือกตั้ง เพราะที่ผ่านมารัฐบาลและพรรคเพื่อไทย ใช้ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนรวม และที่สำคัญรัฐบาลขาดความชอบธรรมที่จะบริหารประเทศต่อไปเพราะทำลายระบบนิติธรรมแห่งรัฐเพื่อก้าวขึ้นสู่อำนาจช่วยเหลือ ตนเองและพวกพ้องให้พ้นผิด

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.)มีนโยบายที่ชัดเจนในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนคัดค้านเผด็จการทุกรูปแบบ ต่อต้านการแปรรูปและการทำลายรัฐวิสาหกิจ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและคดีความต่างๆต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐตามกระบวนการยุติธรรม โดยไม่ต้องออก พ.ร.บ. นิรโทษกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างความสมานฉันท์ในชาติตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยมากกว่า การประกาศจุดยืนของ สรส มิเพียงแต่การต่อต้านการ ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม พ.ศ. ….. เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ประชาชนต้องร่วมกันเปลี่ยนแปลง ปฏิรูปประเทศชาติให้เป็นไปตามหลักจริยธรรม หลักนิติธรรม และหลักนิติรัฐ จึงขอให้องค์กรสมาชิกและสมาชิกในสังกัดใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการชุมนุมได้อย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันหยุดกฎหมายอัปยศอย่างถึงที่สุด หากฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้า นิรโทษกรรมให้แก่คนผิดต่อไปโดยไม่ยอมรับฟัง สรส.จะร่วมกันกำหนดมาตรการที่เข้มข้นต่อไป

 นักสื่อสารแรงงาน รายงาน