สรส.ร้องบริษัท วอลล์มาร์ท ช่วยสอบการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติในไทย

นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์กล่าวว่า เมื่อช่วงเดือนเมษายนได้รับการร้องเรียนจากเครือข่ายแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยว่า มีการละเมิดสิทธิแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลที่จำหน่ายในประเทศ และส่งสินค้าออกไปต่างประเทศในพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย บริษัทดังกล่าวชื่อว่า “บริษัทพัฒนาซีฟู้ดส์ จำกัด”ตั้งอยู่ที่ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งโรงงานดังกล่าวมีการจ้างคนงานที่เป็นชาวกัมพูชาประมาณ 1,500 คน และพม่า 500 คน คนงานเกือบทั้งหมด มาทำงานถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อตกลงร่วม(MOU) ระหว่างรัฐบาลทั้งสามประเทศที่ส่งคนงานมาทำงาน คือรัฐบาลไทย พม่า และกัมพูชา

หลังจากที่ได้รับการร้องเรียน สรส.ซึ่งมีสาขาอยู่ที่สงขลารวมทั้งส่วนกลางร่วมกับเครือข่ายแรงงานไทย กัมพูชาและพม่าได้ลงพื้นที่เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าการกระทำของนายจ้างมีลักษณะการละเมิดสิทธิแรงงานหรือไม่ โดยได้พบกับคนงานโดยตรง ซึ่งจากการตรวจสอบและสัมภาษณ์คนงานเราพบว่านายจ้างมีการละเมิดสิทธิแรงงานในหลายประเด็นคือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ของไทยว่าด้วยสัญญาจ้างในเรื่องค่าจ้าง และสวัสดิการ มีการละเมิดกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย เรื่องวัน เวลา การทำงาน การจ่ายค่าจ้าง รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เอื้อต่อการทำงานที่สะดวกและปลอดภัย และมีการยึดเก็บเอกสารสำคัญการเข้าประเทศของคนงานไว้ด้วย

“เราทราบว่า บริษัทพัฒนาซีฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งอยู่ในเครือพัฒนากรุ๊ปได้ผลิตอาหารทะเลแช่แข็งส่งให้กับบริษัทวอลล์มาร์ท ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่มีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคของโลก และเราเชื่อว่า การบริษัทขนาดใหญ่ข้ามชาติย่อมมีเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎทางการค้าระหว่าประเทศอย่างเคร่งครัดทั้งในส่วนของบริษัทโดยตรงและบริษัทที่ผลิตสินค้าส่งให้กับบริษัทต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน โดยเฉพาะการเคารพสิทธิแรงงานภายใต้กติกาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ เพราะคนงานคือหุ้นส่วนอย่างสำคัญที่ทำให้การผลิตและการค้าของบริษัทท่านและบริษัทผู้ผลิตสินค้าต้นทางสามารถดำเนินกิจการทางการค้าอยู่ได้และมีผลกำไร การดูแลคนงานที่เป็นหุ้นส่วนจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในระดับแรกสุด” นายสาวิทย์กล่าว

นายสาวิทย์ ยังกล่าวอีกว่า ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายแรงงานของประเทศไทยไม่มีมีข้อยกเว้นใดๆต่อแรงงานข้ามชาติที่จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามเราพบเป็นไปในลักษณะที่ละเมิดสิทธิแรงงาน เราจึงขอให้ท่านได้สอบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการให้บริษัทพัฒนาซีฟู้ดส์ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของไทย และข้อตกลงซึ่งปรากฏในสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม สรส.ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้บริษัทของท่าน และบริษัทพัฒนาซีฟูดส์ได้รับเสียหายและได้รับผลกระทบใดๆการดำเนินการของ สรส.เพียงเพื่อต้องการคุ้มครองและช่วยคนงานด้วยกันไม่ว่าเชื้อชาติ สัญชาติไหน ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในฐานะเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่ง และต้องการการให้ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างอยู่กันอย่างสันติ เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 

———————————————————–

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.)เป็นองค์กรด้านแรงงานของลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจและเอกชนในประเทศไทยมีสหภาพแรงงานที่เป็นสมาชิก 45 สหภาพมีสมาชิกประมาณ 200,000 คน ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาพันธ์สหภาพแรงงานนานาชาติ(ITUC)

นักสื่อสารแรงงาน โครงการการพัฒนาสื่อ รายงาน