สรส.ร่อนแถลงการณ์ให้สมาชิกลาเพื่อชาติ

สรส2

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ออกแถลงการณ์ถึงสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง แจ้งสมาชิก 2 แสนคน ให้ลาหยุดงานเพื่อชาติ วันที่ 28-29 พฤศจิกายนนี้   เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อแผ่นดิน และปกป้องผลประโยชน์ของชาติรวมพลังกันใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา 69 ต่อต้านรัฐบาล 

แถลงการณ์

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)

เรื่อง ให้ลาหยุดงานเพื่อชาติ

ด้วยสถานการณ์ได้พัฒนาไปถึงขั้นที่ต้องสามัคคีกับประชาชนผู้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งถือเป็นหน้าที่ภารกิจของพี่น้องชาวรัฐวิสาหกิจ และประชาชนชาวไทย ทุกสาขาอาชีพได้มาถึงแล้ว ซึ่งรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศอย่างสิ้นเชิงแล้ว เพราะพรรคเพื่อไทย และ ส.ส. กับ ส.ว. รวม 312 คน จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ และบังอาจประกาศไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นกบฏต่อแผ่นดิน เพราะคำพิพากษาของศาลในพระปรมาภิไธยที่ปวงชนชาวไทยที่ทุกคนต้องยอมรับ

สรส1สรส.

ดังนั้น เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อแผ่นดิน และปกป้องผลประโยชน์ของชาติรวมพลังกันใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา 69 ต่อต้านรัฐบาล ที่ไม่ได้ใช้อำนาจตามวิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญ จึงขอให้สมาชิก สรส. ทั้ง 45 แห่ง ได้ร่วมมือกันแจ้งให้สมาชิกสหภาพแรงงานทั้ง 200,000 คน
ลาหยุดงานพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 28 – 29พฤศจิกายน2556 นี้ เพื่อนำครอบครัวร่วมกับมวลมหาประชาชนทั่วประเทศกว่า 2 ล้านคน ที่ได้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ ขอให้ปฏิบัติการโดยพร้อมเพรียงกัน

ด้วยความศรัทธาในพลังของแรงงาน
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)
27 พฤศจิกายน 2556