สรจ.ปทุม เปิดคลินิกแรงงาน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (สรจ.)จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานี, สำนักงานจัดหางานปทุมธานี, โรงพยาบาลสามโคกและผู้บริหารตลาดไท จัดโครงการคลินิกแรงงาน เสริมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข ให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานข้ามชาติ และแรงงานไทยที่ทำงานในย่านตลาดไท ณ.บริเวณอาคารอเนกประสงค์ตลาดไท

นายดำรงค์ เปรมสวัสดิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี และนายธวัชชัย  พิทักษ์นางกูร  รองกรรมการผู้จัดการบริษัทไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด ร่วมเป็นประธานเปิดคลีนิกแรงงานเสริมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข ซึ่งเป็นการบูรณา กับตลาดไท โดยให้บริการปรึกษาแนะนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่นายจ้าง ลูกจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แนวทางในการปฏิบัติตนตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติตามกฎหมายแรงงาน เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานอีกด้วย รวมทั้งบริการให้ความรู้วางแผนครอบครัว การเข้ารับการศึกษาของบุตรแรงงานข้ามชาติ บริการตรวจสุขภาพและตัดผมฟรี ให้กับลูกจ้างทั้งแรงงานไทย และแรงงานข้ามชาติ นายจ้าง และประชาชนทั่วไป ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ตลาดไท จำนวนกว่า 1,000 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และรับทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งด้านแรงงาน และสุขภาพ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมตลาดไทได้อย่างมีความสุข                                               

                                                          นายวาสุเทพ บุญคุ้ม นักสื่อสารแรงงานย่านรังสิตฯปทุมธานี รายงาน