สมาพันธ์กรรมกร แถลงหนุนการเลือกตั้ง 2 ก.พ

PC260293

สมาพันธ์กรรมกรเพื่อประชาธิปไตย พร้อมรณรงค์ชวนกรรมกรป้องสิทธิประชาธิปไตย ย้ำสนับสนุนการเลือกตั้ง ไม่เอานายก ม.7 ต้านระบอบเผด็จการและรัฐประหาร เน้นไม่เอาอำนาจนอกระบบ ให้เคารพเสียงประชาชนส่วนใหญ่ และหยุดปลุกระดมให้เกิดความเกลียดชังที่จะนำไปสู่ความรุนแรง ชวนเดินหน้าเลือกตั้ง 2 ก.พ.57

26 ธ.ค. 56 สมาพันธ์กรรมกรเพื่อประชาธิปไตย ได้จัดแถลงข่าว แสดงจุดยืนเพื่อปกป้องประชาธิปไตย ที่ห้องประชุมศุภชัย ศรีสติ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มักกะสัน กรุงเทพฯ

นายวันชัย แรมทองหลาง เลขาธิการสหพันธ์แรงงานสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย (สพท.) ได้แถลงว่า สมาพันธ์กรรมกรเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งประกอบด้วย สภาองค์การลูกจ้างสภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทยซึ่งมีสมาชิก 130 สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย รวมทั้งสหภาพแรงงานและองค์กรพันธมิตรผู้รักประชาธิปไตยและความเป็นธรรม ขอแสดงจุดยืนเพื่อปกป้องประชาธิปไตยดังนี้

1. สนับสนุนการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เดินหน้าสร้างประชาธิปไตยจากเสียงคนส่วนใหญ่ของประเทศ

2. ไม่เอานายกรัฐมนตรีพระราชทาน มาตรา 7 และรัฐบาลแห่งชาติ

3. ต่อต้านระบอบเผด็จการ และรัฐประหารทุกรูปแบบ

4. ไม่เอาอำนาจนอกระบบ ทุกชนิด การกระทำการใด ๆ ต้องเคารพเสียงประชาชนคนส่วนใหญ่ในประเทศ

5. หยุดปลุกระดมให้เกิดความเกลียดชัง ซึ่งจะนำไปสู่ความรุนแรงจนสูญเสียชีวิตและสงครามกลางเมือง

ในนามสมาพันธ์กรรมกรเพื่อประชาธิปไตย ขอให้ชนชั้นผู้ใช้แรงงานทั้งหลาย ประชาชนผู้รักประชาธิปไตย จงตระเตรียมผนึกกำลังเข้าร่วมการต่อสู้และปกป้องประชาธิปไตย ชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนที่จะถูกทำลายจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมอย่างเด็ดเดี่ยวต่อไป และขอให้ฝ่ายประชาธิปไตยจงเจริญ เดินหน้าประชาธิปไตย เลือกตั้ง 2 ก.พ. 2557 เคารพ ยอมรับเสียงคนส่วนใหญ่ของประเทศ

PC260296PC260294

ด้านนางสาวคำพอง คำพิทรูย์ กลุ่มสหภาพแรงงานเคมีภัณฑ์ ได้กล่าวว่า ในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้งขอสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้ง โดยมีจุดยืนบนระบบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้ง การเลือกตั้งจะนำไปสู้ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ และต้องการแสดงจุดยืนในฐานะกรรมกรทั้งผ่องต้องการที่จะมีการเลือกตั้ง เพื่อรักษาแนวทางประชาธิปไตย

ทั้งนี้กลุ่มได้มีแถลงการณ์ดังนี้

แถลงการณ์ ฉบับที่ 1
สมาพันธ์กรรมกรเพื่อประชาธิปไตย

จากสถานการณ์การเมืองที่เกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส. ซึ่งมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ จากพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำ จนนำไปสู่การยุบสภานั้น สมาพันธ์กรรมกรเพื่อประชาธิปไตยเห็นว่า ความขัดแย้งทางการเมืองนี้กำลังทำลายวิถีทางประชาธิปไตยที่มีมายาวนานกว่า 80 ปี

นับแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา เมื่อ พ.ศ.2475 โดยคณะราษฎร แม้ระบบประชาธิปไตยในไทยจะยังไม่สมบูรณ์ล้มลุกคลุกคลาน ถูกตัดตอน ถูกรัฐประหารมาโดยตลอด แต่ไม่เคยมีครั้งใดจะย่ำแย่ ตกต่ำ ถอยหลังตกหุบเหวเท่าในวันนี้ จากการที่ กปปส.นำมวลชนออกมาต่อต้านและประกาศชัดเจนว่าต้องไม่มีการเลือกตั้งอย่างเด็ดขาดในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้ง ๆที่ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา หลังการประกาศยุบสภาของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิงลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556

แม้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ฯ จะประกาศยุบสภาและมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตาม แต่ กปปส.ยังคงเดินหน้าชุมนุมต่อการการเลือกตั้งรวมทั้งขัดขวางผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ทำร้ายสื่อมวลชน ด้วยวิธีที่ต่ำช้า หรือเรียกได้ว่าทำทุกรูปแบบเพื่อไม่ให้การเลือกตั้งเกิดขึ้น นอกจาการนั้นแล้ว กปปส.ยังเรียกร้องให้ทหารออกมาทำการยึดอำนาจ เรียกร้องให้มีรัฐบาลที่เกิดจากอำนาจนอกระบบ เรียกร้องให้จัดตั้งสภาประชาชนซึ่งกลุ่ม กปปส.จะเป็นผู้ดำเนินการจัดสรรเอง ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไม่ได้มีส่วนร่วมกระทำของ กปปส.มีเจตนาที่ชัดเจนในการทำลายกฎกติกาและระบอบการปกครองของประเทศ ระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นระบอบเดียวที่ให้คุณค่า สิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน โดยผ่านตัวแทนที่คนในประเทศใช้สิทธิในการเลือกผู้แทนราษฎรเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงในสภา การที่ กปปส.ออกมาประกาศจุดยืนไม่ยอมให้มีการเลือกตั้ง ไม่ยอมรับเสียงคนส่วนใหญ่ที่มีเสียงมีสิทธิในการเลือกตั้งกว่า 48 ล้านเสียง จึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้

นอกจากนั้นแล้ว การชุมนุมเรียกร้องของ กปปส.ยังได้ปลุกปั่น ปลุกระดมยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังระหว่างขั้วที่เห็นต่าง ซึ่งจะนำไปสู่ความรุนแรงจนถึงขั้นนองเลือด หรือสงครามระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่ายได้

สมาพันธ์กรรมกรเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งประกอบด้วย สภาองค์การลูกจ้างสภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทยซึ่งมีสมาชิก 130 สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย รวมทั้งสหภาพแรงงานและองค์กรพันธมิตรผู้รักประชาธิปไตยและความเป็นธรรม จึงขอแสดงจุดยืนเพื่อปกป้องประชาธิปไตยดังนี้

1. สนับสนุนการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เดินหน้าสร้างประชาธิปไตยจากเสียงคนส่วนใหญ่ของประเทศ

2. ไม่เอานายกรัฐมนตรีพระราชทาน มาตรา 7 และรัฐบาลแห่งชาติ

3 ต่อต้านระบอบเผด็จการ และรัฐประหารทุกรูปแบบ

4. ไม่เอาอำนาจนอกระบบ ทุกชนิด การกระทำการใด ๆ ต้องเคารพเสียงประชาชนคนส่วนใหญ่ในประเทศ

5. หยุดปลุกระดมให้เกิดความเกลียดชัง ซึ่งจะนำไปสู่ความรุนแรงจนสูญเสียชีวิตและสงครามกลางเมือง
ในนามสมาพันธ์กรรมกรเพื่อประชาธิปไตย ขอให้ชนชั้นผู้ใช้แรงงานทั้งหลาย ประชาชนผู้รักประชาธิปไตย จงตระเตรียมผนึกกำลังเข้าร่วมการต่อสู้และปกป้องประชาธิปไตย ชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนที่จะถูกทำลายจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมอย่างเด็ดเดี่ยวต่อไป และขอให้ฝ่ายประชาธิปไตยจงเจริญ

เดินหน้าประชาธิปไตย เลือกตั้ง 2 ก.พ. 2557 เคารพ ยอมรับเสียงคนส่วนใหญ่ของประเทศ

สมาพันธ์กรรมกรเพื่อประชาธิปไตย
26 ธันวาคม 2556