สมานฉันท์เตรียมแฉ นายจ้างฉวยโอกาสปรับเวลาทำงานทำลูกจ้างขาดคุณภาพชีวิต

DSC00222

สมานฉันท์เตรียมแฉ นายจ้างฉวยโอกาสปรับเวลาทำงานทำลูกจ้างขาดคุณภาพชีวิต

นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า ขณะนี้เกิดปัญหาข้อพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงานซึ่งเป็นตัวแทนของลูกจ้างหลายแห่ง และได้ร้องทุกข์การถูกนายจ้างปิดงาน เลิกจ้าง ถูกเปลี่ยนเวลาการทำงาน นายจ้างไม่ปรับขึ้นค่าจ้า ที่คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ซึ่งมีลูกจ้างมีความรู้สึกว่าได้รับความไม่เป็นธรรมจากนายจ้าง โดยจะนำภาพรวมของสหภาพแรงงานราว 4 แห่ง เช่นคนงานเอ็นเอ็กซ์พี คนงานจีเอ็ม มอเตอร์ คนงานลินฟ้อกซ์ ทรานสปอร์ต และคนงานอิเล็กโทรลักษ์ โดยทางคณะกรรมการสมานฉันท์ฯได้กำหนดว่าจะมีการแถลงข่าวในวันที 12 มีนาคมเวลา10.30-11.00 น.ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพ การขับเคลื่อนพร้อมนัดภาครัฐในการเข้าพบเพื่อสอบถามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาลูกจ้างที่ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า “ยังอยากให้นายจ้างได้มีการพูดคุยร่วมกับลูกจ้าง เพราะอย่างไรก็ต้องทำงานอยู่ร้วมกัน ฉะนั้นอยากให้ใช้แรงงานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ประเด็นการปรับเปลี่ยนเวลาทำงาน ควรเหมาะสม และดูคุณภาพชีวิตของลูกจ้างด้วยไม่ควรเน้นผลกำไรมากเกินไป เพราะลูกจ้างก็เป็นคนเหมือนกัน มีชีวิต มีจิตรใจ ต้องการที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี “นายชาลีกล่าว

ทั้งนี้วันนี้ทางคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) จัดให้มีการประชุมร่วมกันของสหภาพแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำที่ไม่เป็นธรรมในวันนี้ที่มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน