สมาชิกสหกรณ์ไทยเรยอน สนใจซื้อสินค้าราคาถูกคับคั่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด จัดขายสินค้าราคาถูก เนื่องในวันครบรอบ 29 ปีการก่อตั้งสหกรณ์ฯ สมาชิกผู้ใช้แรงงานและประชาชนร่วมซื้อสินค้าราคาถูกและสมาชิกจำนวนมากเสนอให้นำสินค้าราคาถูกมาขายอีก

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด อ.เมือง จ.อ่างทอง ได้จัดมหกรรมขายสินค้าราคาถูกให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ผู้ใช้แรงงาน และประชาชน ณ บริเวณอาคารจอดรถ บริษัท ไทยเรยอน จำกัด(มหาชน) โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทองได้เป็นผู้ประสานงานให้ 3 หน่วยงาน นำสินค้าราคาถูกมาจำหน่าย คือ สินค้าอุปโภคบริโภคโดยร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด ไข่ไก่โดยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด และข้าวสารโดยโรงสีเทพประทาน อ.ป่าโมก

สมาชิกสหกรณ์ ผู้ใช้แรงงาน และประชาชน เดินทางมาซื้อสินค้าที่นำมาจำหน่ายจำนวนมาก สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นสินค้าที่จำหน่ายได้ดีมาก สมาชิกสหกรณ์หลายท่านต้องการให้สหกรณ์นำสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายเช่นนี้บ่อย ๆ ด้วย

ศรีโพธิ์ วายุพักตร์  นักสื่อสารสหภาพแรงงานไทยเรยอน รายงงาน