สภาแรงงานจับมือสปส.จัด 25 ปีประกันสังคม

IMG_20150822_160558 (1)

25 ปีประกันสังคมหวังคืนความสุขแก่ผู้ประกันตน จัดใหญ่สมุทรปราการแรงงานเข้าร่วมคับคลั่ง 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย  ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมได้จัดงานครบรอบ 25 ปีสำนักงานประกันสังคมเพื่อเป็นการคืนความสุขใหกับผู้ประกันตน ที่ณ.บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้างและผู้ประกันตนมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของงานประกันสังคม รวมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ สร้างความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนพึงมีสิทธิได้รับจากทั้ง 2 กองทุน ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร โดยได้รับเกียรติ จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้และมีนายพานิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทปราการต้อนรับ ทั้งนี้มีผู้ใช้แรงงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน

นักสื่อสารสภาแรงงาน รายงาน