สพ.ปิโตรเลียมฯ ทุ่มสุดตัว สร้างนักข่าวสายแรงงาน

สหพันธ์แรงงานปิโตเลียมฯจัดฝึกอบรมเข้ม การเขียนข่าวและตัดต่อวีดิโอ หวังเพิ่มนักข่าวสายแรงงานเพื่อพัฒนาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์กรแรงงาน 
 
สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย(ส.ป.ค.ท)ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง”การเขียนข่าวและตัดต่อวีดิโอ” ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2554 ณ.ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤตแรงงาน ซ.งามวงศ์วาน23 ต.บางกะสอ อ.งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี โดยมี นาย วิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน เป็นวิทยากร ซึ่งมีกรรมการสหพันธ์แรงงานฯเข้าร่วมอบรมเกินเป้าหมาย
 
นาย สมาน พรประชาธรรม ประธานสหพันธ์ฯ กล่าวเปิดงานว่า ทุกวันนี้การสื่อสารมีหลายรูปแบบและเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถ้าทุกคนสามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิกและองค์กร ขอให้กรรมการผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนตั้งใจศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องด้วย
 
นาย พรนารายณ์ ทุยยะค่าย เลขาธิการสหพันธ์ฯซึ่งเป็นผู้ประสานงาน ในการจัดอบรมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า เพื่อต้องการสร้างนักข่าวสายแรงงานให้มีมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารมากยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์กับองค์กรแรงงานต่อไป
 
ในการอบรม นาย วิชัย นราไพบูลย์ วิทยากร ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการสื่อสารว่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินงานขององค์กร สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงกัน ลดความขัดแย้ง และสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้ รวมทั้งสามารถสร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอกต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
 
ส่วนช่องทางในการสื่อสารนั้นมีหลายช่องทาง เช่น สิ่งพิมพ์, ทีวี, วิทยุ, อินเตอร์เน็ต, โทรศัพท์, เคเบิ้ลทีวี เป็นต้น อยู่ที่ว่าจะเลือกใช้ช่องทางใด
ในสถานการณ์ต่างๆ
 
การอบรมครั้งนี้ วิทยากรได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ปฏิบัติการเขียนข่าวในหัวข้อที่กำหนดด้วย
 
นาย มนัส อินกลัด นักสื่อสารแรงงาน สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียม รายงาน
 
——————————
คนล้น! PCFT. จัดอบรมนักสื่อสาร-หวังปฏิรูปองค์กรสู่ยุค 3G
 

 

สพ.ปิโตรเลียมฯจัดอบรมนักสื่อสารแรงงานหวังเปลี่ยนองค์กร ให้ทันโลกเทคโนโลยี่-ข้อมูลข่าวสาร สมาชิกเข้าร่วมเกินเป้า หวังเพิ่มความรู้และทักษะในการผลิตข่าวสารด้านแรงงาน
 
เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2554 สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย (PCFT.) ร่วมกับโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สสส. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนข่าว การตัดต่อวีดีโอ กับการสื่อสารองค์กร ณ ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน (LCC.) อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยมีกรรมการสหภาพแรงงานที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมฯให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 20 คน โดยมีนายวิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยและนางสาววาสนา ลำดี กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์วอยซ์เลเบอร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้
 
นายสมาน พรประชาธรรม ประธานสหพันธ์แรงงานฯกล่าวว่า วันนี้แรงงานต้องมีการตื่นตัวและปรับเปลี่ยนการต่อสู้ในยุคเทคโนโลยี่ข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะด้านการสื่อสารที่ต้องยอมรับว่าแรงงานมีความรู้ทางด้านนี้น้อยมาก และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาทักษะด้านการ พูด ฟัง เขียน อ่าน และที่สำคัญต้องลงมือทำ ในการสื่อสารองค์กรให้สมาชิกและสาธารณะชนได้รับทราบ
 
ด้านนายณัฐกร  เอมชนานนท์ เลขานุการ สหภาพแรงงานพนักงานปูนซีเมนต์เอเชีย กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้เข้าร่วมอบรมในวันนี้ เพราะได้ประโยชน์มาก จากที่ไม่เคยรู้เรื่องการเขียนข่าวเลยก็สามารถเขียนข่าวและถ่ายทอดได้ รวมถึงได้เรียนรู้การตัดต่อวีดีโอ จะนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาองค์กรตนเองและจัดทำวารสารของสหพันธ์แรงงานฯต่อไป
 
“…ถือเป็นความก้าวหน้าของสหพันธ์แรงงานฯอีกก้าวหนึ่งในด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ เมื่อเทียบกับนายทุนแล้วเราถือว่ายังล้าหลังและยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และขบวนการแรงงานเองต้องหันกลับมาให้ความสำคัญกับการสื่อสารประเด็นปัญหาต่างๆต่อสาธารณะไม่เฉพาะสื่อกระแสหลักเท่านั้น เราจะต้องมีสื่อของเราเองด้วย เพื่อให้สังคมได้รับรู้…” นายพรนารายณ์ ทุยยะค่าย เลขาธิการสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมฯกล่าว
 

นักสื่อสารแรงงาน  ศูนย์ข่าวสระบุรีรายงาน

——————

สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียม ปรับกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยการจัดฝึกอบรม เพื่อเพิ่มนักสื่อสารแรงงาน

 

วันที่ 29 – 30  พ.ค. 2554 สหพันธ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย (PCFT)  ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การเขียนข่าวและตัดต่อวีดีโอฯ”   ณ ห้องประชุมศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤตแรงงาน  จ.นนทบุรี  โดยมีคุณสมาน  พรประชาธรรม   ประธานสหพันธ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ฯ   กล่าวเปิดงาน  และมีผู้เข้าร่วมงาน  19  คน  จาก  17  สหภาพ 
 
โดยมีคุณวิชัย   นราไพบูลย์   ผู้จัดการโครงการสื่อ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเป็นวิทยากร  นายสมาน  พรประชาธรรม  กล่าวว่าสิ่งสำคัญการฝึกอบรมครั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มนักสื่อสารแรงงาน และอยากให้องค์กรสมาชิกเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร อย่างถูกต้องและน่าสนใจเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน
 
นายวิชัย  นราไพบูลย์  วิทยากรฝึกอบรมกล่าวว่า  การอบรมในครั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ด้านการสื่อสารอย่างเป็นระบบและรู้จักใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสมและสิ่งสำคัญ คือ สาระหรือเนื้อหาที่ต้องสามารถนำไปสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจ  หรือสนับสนุนกระบวนการแรงงานและทำประโยชน์ได้อย่างสูงสุด  สำหรับเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ทุกคนสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานได้อย่างทันท่วงทีและเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารและนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
นายกรกฏ   ชงัดเวช นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวรังสิตปทุมธานีรายงาน

—————————-

ส.ป.ค.ท. คิดก้าวไกล หวังสร้างพื้นที่ข่าวบนเวทีสือมวลชน

สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย(ส.ป.ค.ท.)ร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “เรื่องการเขียนข่าวและตัดต่อวีดีโอฯ” มีผู้นำแรงงานให้ความสนใจเข้าร่วมถึง 13 องค์กรซึ่งเกินการความคาดหมายและยังหวังว่าการอบรมครั้งนี้จะสามารถสร้าง”นักสื่อสารแรงงาน”ให้เพิ่มขึ้นในแวดวงแรงงาน

เมือวันที่ 29,30 พฤษภาคม 2554 สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมฯจัดการอบรม การเขียนข่าวและตัดต่อวีดีโอฯ ณ ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน ซอย งานวงษ์วาน 23 (ซอยวัดบัวขวัญ) ต.บากกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี คิดใหม่ทำใหม่ หวังสร้างนักสื่อสารแรงงานให้เกิดในทุกสถานประกอบการที่เป็นองค์กรสมาชิกของ ส.ป.ค.ท. คาดหวังที่จะได้รับรู้การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในการแจ้งสถานการณ์ของแรงงานในพื้นที่ ในยุคของโลกไซเปอร์ ที่แรงงานเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและอาจจะเป็นช่องทางในการ แจ้งข่าวถึงนักสหภาพแรงงานฯด้วยกันแล้ว อาจจะมีประเด็นที่สื่อมวลชนนำไปตีแผ่ให้กับประชาชนที่สนใจและรับทราบข้อมูลการเคลื่อนไหวของแรงงานอีกด้วย

นายมนัส อินกรัด ประธานส.ร.ผู้บังคับบัญชาคนทำยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่าการจัดการอบรมครั้งนี้ได้สร้างความเข้าใจให้กับนักแรงงาน ในการเขียนข่าวที่จะใช้ในการสื่อสารกับคนงานในและนอกองค์กรรวมถึงสื่อมวลชล โดยหวังว่าจะมีพื้นที่ข่าวของคนงานมากขึ้น และอาจจะเป็นแนวทางการต่อสู้ของนักแรงงานในยุคของการติดต่อสื่อสารไร้พรมแดน

นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสระบุรี รายงาน