สพท. จับมือ บจ.อวาจิฯ จัดโครงการโรงงานสีขาว

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย(สพท.)  จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในบริษัทอวาจิแมตทีเรีย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปสู่โครงการโรงงานสีขาว  ในวันที่  24 ธันวาคม  พ.ศ.2554

นายมนัส  โกศล  ประธานสภาฯ     แจ้งว่า ได้รับการสนับสนุนจากแผนงานคุณภาพชีวิตแรงงาน (สสส.) จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในสถานประกอบการ  จึงประสานความร่วมมือไปยังสหภาพแรงงานอวาจิ แห่งประเทศไทย เพื่อการจัดงานโครงการโรงงานสีขาว ร่วมกับบริษัทอวาจิแมตทีเรีย (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น การเล่นเกมส์  ตอบคำถาม เพื่อให้พนักงานมีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับยาเสพติด  พร้อมทั้งตรวจหาสารเสพติดกับพนักงาน  ซึ่งได้รับคำตอบรับด้วยดีจากบริษัทในการเข้าร่วมจัดงาน  โดยมีผู้นำชุมชน  เจ้าหน้าที่ภาครัฐ  พร้อมเข้ามาร่วมด้วยในวันที่  24  ธันวาคม พ.ศ.2554 ที่จะถึงนี้  ภายในบริษัทดังกล่าว  เป้าหมายในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯก้าวไปสู่โครงการโรงงานสีขาว  ตามนโยบายของภาครัฐในลำดับต่อไป

มงคล  วรรณสุทธิ์  นักสื่อสารแรงงาน สภาองค์การลูกจ้างสภาพัฒนา  รายงาน