สปส.เพิ่มงบลงทุนต่างประเทศอีก 12,000 ล้านบาท

Untitled-1

สำนักงานประกันสังคม เพิ่มเงินลงทุนในหุ้นต่างประเทศอีก 12,000 ล้านบาท พร้อมเสนอแผนยกระดับสำนักงานบริหารการลงทุน ของ สปส. ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รับทราบแนวคิดแล้ว

ดร.อำมร เชาวลิต เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.)กระทรวงแรงงาน แถลงผลงานครึ่งปีแรก 2557 ว่า สปส.ได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานการลงทุนให้มีความคล่องตัวรองรับกานลงทุนที่เติบโตมากขึ้น โดยขยายสัดส่วนการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ โดยตั้งเป้าเพิ่มเงินลงทุนให้เป็น 2 ล้านล้านบาทในปี พ.ศ.2561 จากปัจจุบัน 1.1 ล้านล้านบาท พร้อมตั้งเป้าว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มจากร้อยละ 4.5 ต่อปี เป็นร้อยละ 5.5 ต่อปี เพื่อรองรับการจ่ายเงินบำนาญและบำเหน็จชราภาพ ทั้งนี้สปส.กำลังอยู่ระหว่างการยกระดับ สำนักบริหารการลงทุนให้เป็นหน่วยงานอิสระ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีลักษณะการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จในตัวเอง โปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถแข่งขันได้อย่างคล่องตัวโดยทีมงานมืออาชีพ ในการบริหารงาน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงยิ่งขึ้น ซึ่งได้เสนอเรื่องนี้ต่อ คณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)รับทราบแนวคิดของสปส.แล้ว โดยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลส่งไห้ปลัดกระทรวงแรงงาน นำไปเสนอแผนงานกับ คสช.ต่อไป อีกทั้งในวันที่ 3 มิถุนายนทีผ่านมา คณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดสปส.)ได้มีมติให้ขยายสัดส่วนการลงทุนใน 2 ส่วน คือ การนำผลกำไรที่ได้จากการลงทุนตราสารหนี้ไปลงทุนในหุ้นไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และการเพิ่มเงินลงทุนรวมหุ้นต่างประเทศที่จำหน่ายในประเทศไทย อีกไม่เกิน 7,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างกำไรเพิ่มขึ้นอีกกว่าปีละ 1,000 ล้านบาท

นอกจากนี้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.) ยังเปิดเผยว่า ขณะนี้สปส.ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลของรัฐจำนวน 98 แห่ง ในการจัดตั้งคลีนิคโรคจากการทำงาน แห่งละ 2 แสนบาท ในการทำหน้าที่ตรวจรักษาโรคที่เกิดจากการทำงาน อาทิ การปวดเมื่อยร่างกาย หรือ ระบบทางเดินหายใจ ขณะที่การสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมาจำนวน 1,765,708 คน จากเป้าที่ตั้งไว้จำนวน 1,759,000 คน ในสิ้นปีนี้

///////////////////////