ศูนย์OLUC จัดสรุปและวางแผนงานประจำปี

คึกคัก ! ศูนย์กลางจัดตั้งสหภาพแรงงาน (OLUC) สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2553 และวางแผนยุทธศาสตร์การจัดตั้งประจำปี 2554
 
เมื่อวันที่ 14 มกราคม  2554 ศูนย์กลางจัดตั้งสหภาพแรงาน (OLUC) ร่วมกับ โซลิดาริตี้เซ็นเตอร์  สัมมนาสรุปผลงานประจำปี53 และวางแผนยุทธศาสตร์จัดตั้ง ในปี 54 ณ โรงแรมจุลดิศ เขาใหญ่  รีสอร์ท  แอนสปา  จ. นครราชสีมา  มีจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน กว่า 50 คน
 
นายศรีโพธิ์  วายุพักร์  ประธานศูนย์กลางการจัดตั้งสหภาพแรงงาน  (OLUC) กล่าว การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นการสรุปผลการจัดกิจกรรมและผลการจัดตั้งสหภาพแรงงาน โอลุค ในรอบปีที่ผ่านมา ประเมินการเคลื่อนไหวแรงงานในรอบปี สะท้อนปัญหา และผลกระทบของการจัดตั้งและก้าวต่อไปในการทำงานของการจัดตั้ง พร้อมทั้งวิเคราะห์การทำแผนงานเพื่อนำไปปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนยุทธศาสตร์การจัดตั้ง ปี 2554
 
นายชาลี   ลอยสูง  เลขาธิการสหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย  ซึ่งเป็นคณะกรรมการการนักจัดตั้ง  กล่าว สรุป ผลการจัดกิจกรรมและผลการจัดตั้งสหภาพแรงงานในรอบปีที่ผ่านมา  ได้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานโดยแบ่งเป็นโซนพื้นที่ ดังนี้ กลุ่มภาคตะวันออก ทั้งหมด  9 แห่ง กรุงเทพฯปริมณฑล 7 แห่ง ภาคกลาง 3 แห่ง ในส่วน คณะกรรมการนักจัดตั้ง จะมีการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดตั้ง ปี 54 ต่อไป
 
นายบัญฑิตย์   ธนชัยเศรษฐวุฒิ   นักวิชาการด้านแรงาน  มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน  ได้สรุปประเมินการเคลื่อนไหวแรงงานปี 53  รวมทั้งประเ ด็นทางเศรษฐกิจ การเมือง วิฤตการเมือง ช่วงเดือน เม.ย – พ.ค 53 
 
รายงานโดย  วาสุเทพ  บุญคุ้ม   นักสื่อสารแรงงานศูนย์พื้นที่กลุ่มรังสิตย่านรังสิตและใกล้เคียง