ศาลไกล่เกลี่ยลูกจ้างกู๊ดเยียร์รับค่าเสียหายเพิ่มก่อนเลิกจ้าง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 เวลา 11.00 น. ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้ไปฟังคำพิพากษาคดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมระหว่างโจทย์ นายกิตติ  หอมสมบัตรกับพวก 44 คนและจำเลย บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คดีเลขที่  5044/2552   

เมื่อประมาณปลายปี 2551  บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ได้มีการประกาศเลิกจ้างพนักงานฝ่ายผลิตจำนวน 127 คน โดยบริษัทให้เหตุผลว่า โดนพิษเศรษฐกิจปี 2551 และสหภาพแรงงานคนทำยางแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนในการยื่นฟ้องคดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ต่อศาลแรงงานกลางจำนวน 45 คน และอีก 62 คน ร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ครส.) โดยศาลแรงงานได้มีการนัดไต่สวน สืบพยานทั้งสองฝ่ายรวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง ในเวลา 2 ปี 7 เดือน                                                                                                     

นายอนันต์  บุญแย้ม ผู้พิพากษา แจ้งให้โจทย์ และจำเลยที่มาฟัง 26 คน และตัวแทนสหภาพแรงงานคนทำยางฯ 5 คน พร้อมทนายทั้งสองฝ่าย และ นายสมาน  ถมยา ผู้จัดการแผนกแรงงานสัมพันธ์บริษัทกู๊ดเยียร์ฯ แจ้งว่า ทางบริษัทพร้อมที่จะจ่ายค่าเสียหายให้โจทย์เป็นจำนวน 10,190,000 บาทถ้วน ในส่วนของทนายโจทย์ได้ขอเวลาคุยกับลูกความก่อนต่อจากนั้น

จากนั้นเมื่อเวลา 13.00 น. ผู้พิพากษาได้ขึ้นบังลังก์อีกครั้ง เพื่อรับฟังคำตอบจากโจทย์ทั้ง 26 คน ซึ่งได้ความว่า  ทั้งหมดที่มาฟังคำพิพากษายินยอมพร้อมใจกัน กับการที่บริษัทจ่ายค่าเสียหายในครั้งนี้ ทางผู้พิพากษา จึงกล่าวขอบคุณทั้งสองฝ่ายที่ตกลงกันได้โดยไม่ต้องมีคำพิพากษา แล้วให้ทั้งสองฝ่ายทำหนังสือประนีประนอมยอมความจึงเสร็จสิ้นความทั้งหมด

ด้านนาย สมยศ  บุญเนตร ประธานสหภาพแรงงานคนทำยางแห่ประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณทีมบริหารใหม่ของบริษัทกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) ได้นำระบบแรงงานสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันกับมาใช้เหมือนเดิม                         

                                    นายวาสุเทพ  บุญคุ้ม  นักสื่อสารแรงงาน กลุ่มย่านรังสิตฯปทุมธานี  รายงาน