ศรัทธาแรงกล้าทอดผ้าป่าแรงงาน จรรโลงพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยได้เกือบ 2 แสน

ขบวนผู้ใช้แรงงาน ภาคประชาชน ร่วมกันทอดผ้าป่า ใน “วันแห่งศรัทธา” ทอดผ้าป่าจรรโลงพิพิธภัณฑ์ฯ สืบอุดมการณ์แรงงานไทย สนับสนุนการทำงานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยรวมรายได้เกือบ 2 แสนบาท

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2555 พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้จัดงานทอดผ้าสามัคคีเพื่อหารายได้ บำรุงพิพิธภัณฑ์แรงงานฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์แรงงาน และการต่อสู้ของผู้นำแรงงาน ในแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งแตกต่างกันออกไป ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยในช่วงเช้าเป็นการทำบุญทอดผ้าป่าฯ และมีการกล่าวรำลึกถึงผู้นำแรงงานผู้วายชนม์

นายทวีป กาญจนวงศ์ ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการทอดผ้าป่าหารายในครั้งนี้ว่า เนื่องจากพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยนั้นนับว่า มีความสำคัญต่อผู้ใช้แรงงานเป็นอย่างมากเพราะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แรงงานไทยรวบรวมเรื่องราวการต่อสู้ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีความยากเย็นแสนเข็ญเพียงใดต้องต่อสู้กับอำนาจรัฐ อำนาจทุนและอำนาจมืด ต่าง ๆ นาๆ ต้องสูญเสียอดีตผู้นำแรงงานไปไม่น้อย ดังนั้นเพื่อให้เรื่องราวเหล่านั้นได้จารึกตีแผ่ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของผู้มีคุณูปการต่อขบวนการแรงงานไทย เราต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป

นอกจากนี้ยังมีการกล่าวรำลึกถึง อดีตผู้นำแรงงานผู้ล่วงลับไปแล้วและเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อขบวนการแรงงานไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยญาติพี่น้องของท่านทั้งหลายเหล่านั้น ตลอดจนผู้นำแรงงานในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วย หลังจากพิธีกล่าวรำลึกเสร็จ ผู้ร่วมงานได้ร่วมทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ 5 รูป พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ สวดมาติกาบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้วายชนม์เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับการจัดงานทอดผ้าป่าหารายได้บำรุงพิพิธภัณฑ์ฯในครั้งนี้มีพี่น้องแรงงานเข้าร่วมงานจำนวนมาก รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น 197,956.25 บาท พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยก็จะนำเงินที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ให้คงอยู่ต่อไป ทั้งนี้ยังมีกลุ่มอดีตคนงานไทรอัมพ์ได้มอบกางเกงในTry Arm เพื่อขายสมทบทุนอีกด้วย 

 กระมนต์   ทองออน นักสื่อสารแรงงาน ชลบุรี – ระยอง รายงาน