วุฒิฯสอบปัญหาการว่างงาน

เมื่อวันที่ 20 เมษายน เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูสิทธิแรงงาน เขตพื้นที่อยุธยา ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานเขต อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ และรังสิต นำโดย นายชาลี ลอยสูง ได้เข้าร่วมในการกับการประชุมกับคณะวุฒิสภา ที่รัฐสภา ในวาระการตรวจสอบสภาพปัญหาของผู้ใช้แรงงาน หลังเกิดวิกฤตน้ำท่วม การตรวจสอบข้อมูลที่ลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนและการนำเสนอนโยบายให้กับภาครัฐรับทราบปัญหา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการวุฒิสภา ชุดใหญ่ต้องการทราบว่า ปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นเกิดจากอุทกภัยน้ำท่วม หรือจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท โดยต้องการทราบตัวเลขเพื่อให้เห็นขนาดของปัญหาและนำเสนอต่อภาครัฐให้เข้ามาช่วยเหลือ เพราะข้อมูลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าไม่มีปัญหาเรื่องแรงงานเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งขัดกับข้อมูลของศูนย์ช่วยเหลือแรงงงานในพื้นที่ต่างๆ จึงต้องการให้ผู้ใช้แรงงานในแต่ละกลุ่มช่วยกันนำเสนอมาตรการที่รัฐควรเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และควรมีข้อมูลเพื่อผลักดันให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาดูแลและควรเสนอข้อมูลต่างๆให้ทาง คณะกรรมธิการชุดนี้ เพราะจะหมดวาระในปลายเดือน สิงหาคมนี้

ทั้งนี้ หัวข้อในการตรวจสอบคือ นายจ้างได้รับผลกระทบจริงหรือไม่ ควรมีข้อมูลจากราชการและข้อมูลจากผู้ใช้แรงงานควบคู่กัน ตรวจสอบจากเบี้ยประกันว่ามีการเคลมประกันหรือไม่ ข้อมูลควรมาจาก กระทรวงพาณิชย์ บริษัทปิดกิจการมีการร้องเรียนจากสหภาพแรงงานหรือไม่ มีการเขียน คร. 7 หรือ ฟ้องศาลหรือไม่ แต่เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีสหภาพแรงงานทุกบริษัทจึงจำเป็นต้องเก็บข้อมูลจากสภาองค์การลูกจ้างและรับฟังในส่วนของแรงงานในแต่ละพื้นที่ด้วย  จากนั้นจึงมีการนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 10: 00 น. ที่รัฐสภาเพื่อรวมกันออกแบบสำรวจ ทำความเข้าใจแบบสำรวจ รวมทั้งแนะนำคณะทำงานในแต่ละพื้นที่ทั้งหมด

กนกพร ภิรมสุข  นักสื่อสารแรงงานพื้นที่อยุธยา    รายงาน