วิดีโอ แรงงานเร่งรัด พ.ร.บ.ประกันสังคม ดาราหาบยื่น พ.ร.บ.ป้องกันทารุณสัตว์

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานเดินรณรงค์ไปชุมนุมกันที่หน้ารัฐสภาเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555  เพื่อผลักดันร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมของแรงงาน ซึ่งถูกบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภาฯนานแล้ว แต่ยังไม่มีการนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ  โดย นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธาน คสรท.กล่าวภายหลังนำคณะเข้าพบรองประธานรัฐสภาคนที่ 2  นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ซึ่งได้ยืนยันว่าไม่ขัดข้องเพราะถือเป็นกฎหมายของประชาชนที่ดูแลสวัสดิการคนยากคนจน  ถ้าร่างของกระทรวงแรงงานฯผ่าน ครม.เข้าสภา ผ่านวิปทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านแล้ว  ก็จะนำทั้ง 2 ร่างฯเข้าสู่การพิจารณาให้ทันสมัยประชุมนี้ได้ 

ขณะที่กลุ่ม “แนวร่วมการเคลื่อนไหวเพื่อสวัสดิภาพของสัตว์ไทย” นำโดยดารานักแสดงหลายคน ได้มาชุมนุมและหาบ 12,000 รายชื่อเสนอ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ….ต่อประธานรัฐสภา

หลังจากที่เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน  ได้เดินรณรงค์มาที่รัฐสภาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555  เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้สภาผู้แทนราษฎรเร่งนำร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับ14,264 รายชื่อของแรงงาน เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ  เพราะร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้  ถูกบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภาสมัยนิติบัญญัติครั้งที่1 ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2554 แต่ถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆ  โดยมีทั้งตัวแทนฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านมาร่วมรับหนังสือ
ต่อมาในวันที่  5 เมษายน 2555  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนำโดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย หรือ คสรท. ได้มาชุมนุมกันที่หน้ารัฐสภาอีกครั้งเพื่อทวงถามกรณีร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมของแรงงาน ซึ่งภายหลังจากการมาเร่งรัดครั้งก่อน แล้วถูกเลื่อนจากลำดับ 18 ขึ้นมาอยู่ลำดับที่ 8  แต่ยังไม่มีการนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ  โดย นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธาน คสรท.กล่าวภายหลังนำคณะเข้าพบรองประธานรัฐสภาคนที่ 2  นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ว่า  ประธานสภาฯมอบหมายให้มารับเรื่องแทน และยืนยันว่าไม่ขัดข้องเพราะถือเป็นกฎหมายของประชาชนที่ดูแลสวัสดิการคนยากคนจน  ถ้าร่างของกระทรวงแรงงานฯซึ่งผ่าน ครม.เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 เข้าสภาผ่านวิปทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านแล้ว  ก็จะนำทั้ง 2 ร่างฯเข้าสู่การพิจารณาให้ทันสมัยประชุมนี้ ซึ่งจะขยายเวลาออกไปถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้
ทั้งนี้ฝ่ายแรงงานเห็นว่า จุดเริ่มต้นสำคัญของการปฏิรูประบบประกันสังคมก็คือ  คณะกรรมการต้องมาจากการเลือกตั้ง เพื่อให้ปลอดจากการแทรกแซงจากฝ่ายราชการและการเมืองเหมือนที่เคยเกิดขึ้นจากการแต่งตั้งในระบบเก่า  จึงเป็นหน้าที่ของแรงงานทุกคนที่ต้องช่วยกันขับเคลื่อนกฎหมายที่เป็นสวัสดิการของแรงงานทุกกลุ่มทุกคนตั้งแต่เกิดจนตาย  และหาก พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับเข้าชื่อของแรงงานถูกละเลย  หลังสงกรานต์จะกลับมาทวงถามอีกครั้งในวันที่ 26 เมษายน
และในวันเดียวกัน  ได้มีการผลักดันกฎหมายของภาคประชาชนอีกฉบับหนึ่งต่อรัฐสภา โดยกลุ่ม “แนวร่วมการเคลื่อนไหวเพื่อสวัสดิภาพของสัตว์ไทย” ซึ่งเป็นกลุ่มคนและองค์กรต่างๆผู้ช่วยเหลือสัตว์ในประเทศไทย 30 องค์กรทั้งของไทยและต่างประเทศ   ได้มาชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลผ่านกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์  โดยมีการหาบรายชื่อ 12,000 รายชื่อของผู้สนับสนุนเสนอร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ….เข้าไปยื่นต่อประธานรัฐสภา
ทั้งนี้แม้จะมีความพยายามผลักดันร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์มาหลายครั้ง แต่ยังไม่มีโอกาสเข้าสู่การพิจารณา  ทำให้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ที่ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เช่น การทำร้ายสุนัขหรือแมวด้วยการใช้อาวุธทุบตี ใช้น้ำกรด หรือนำไปปล่อยตามสี่แยกหรือบนทางด่วน  จึงหวังว่ารัฐบาลจะจริงใจผ่านกฎหมายเพื่อเริ่มต้นการมอบสวัสดิการที่ดีต่อสัตว์ต่างๆดังเช่นอารยประเทศ  รวมทั้งอยากให้การผลักดันกฎหมายประกันสังคมของฝ่ายแรงงานประสบความสำเร็จด้วย
 
นักสื่อสารแรงงาน รายงาน