แรงงานบุกสภาขอเวลาพิจารณากฎหมายประกันสังคม

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ที่หน้ารัฐสภา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน  นำโดยนางสาววิไลวรรณ  แซ่เตีย ประธานคณะทำงานผลักดันร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับ 14,624 รายชื่อของผู้ใช้แรงงาน  ได้มาชุมนุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการนำร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมของฝ่ายแรงงานเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ซึ่งที่ผ่านมาเครือข่ายแรงงาน ได้มีการเดินรณรงค์มายื่นหนังสือผลักดันร่างดังกล่าวมาแล้วถึง 2 ครั้งเพื่อให้ทันสมัยประชุมนี้  แต่ยังไม่มีความคืบหน้า และ ครั้งนี้ก็ไม่มีผู้ใดออกมารับเรื่องทั้งที่มีการประสานกันไว้แล้ว เครือข่ายแรงงานจึงเปิดแถลงข่าวเพื่อต้องการให้สภาฯเห็นความสำคัญและแบ่งเวลาให้กับการพิจารณากฎหมายประกันสังคม ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายของภาคประชาชนบ้าง แรงงานบุกสภาขอเวลาพิจารณากฎหมายประกันสังคม

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน