นักข่าวพลเมือง : วัฒนธรรมข้ามชาติในวันแรงงานข้ามชาติสากล

รายการ : นักข่าวพลเมือง บ้านฉัน วันนี้ : วัฒนธรรมข้ามชาติในวันแรงงานข้ามชาติสากล

สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 09.57 น.

ประเทศไทยในวันนี้มีแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านกว่า 2 ล้านคน  ซึ่งเราพบเจอในชีวิตประจำวันทั่วไป แต่น้อยครั้งที่เราจะได้เห็นพวกเขาแสดงออกทางวัฒนธรรมประเพณี ที่เป็นสัญลักษณ์แสดงตัวตนและคุณค่าของพวกเขา

การแสดงทางวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ ในโอกาสสำคัญเช่นวันแรงงานข้ามชาติสากลที่ผ่านมา จึงมีความหมายต่อแรงงานข้ามชาติทุกคนเป็นอย่างยิ่ง

3แรงงานข้ามชาติ  แรงงานข้ามชาติ

ทัก แรงงานชาวกะเหรี่ยง  “พวกเราไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้แสดงออกได้สนุกรื่นเริง หากไม่มีการจัดงานแบบนี้ การแสดงนี้เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้เพื่อนที่มาร่วมกัน”

บี แรงงานชาวพม่า  “รู้สึกแทนทุกคนได้นำการแสดงของชนเผ่ามาต่างๆ มาแสดงให้คนอื่นๆ เห็นรู้สึกดีที่ออกมาร่วมกันเดินขบวน เราอยากได้ข้อเสนออะไรก็แล้วแต่ที่ควรจะได้เอามาเรียกร้องกัน”

สิ่งหนึ่งที่สะท้อนออกมาจากการแสดงของพี่น้องแรงงานข้ามชาติ คือความเหมือนคล้ายทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เป็นสิ่งยืนยันว่าแม้รัฐสมัยใหม่จะขีดพรมแดนกั้นประเทศ แต่เส้นแบ่งทางวัฒนธรรมนั้นไม่มีนอกจากนี้ พี่น้องแรงงานข้ามชาติ ยังได้สะท้อนความหวังที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านข้อเสนอต่างๆ อีกด้วย

“อยากให้การบังคับใช้ค่าจ้าง 300 บาทให้ครอบคลุมแรงงานที่ทำงานในบ้านด้วย และยังเข้าสู่ระบบประกันสังคมยังไม่ได้เพราะอาชีพแม่บ้านเป็นแรงงานนอกระบบ เราอยากให้มีระบบสวัสดิการเหมือนในโรงงาน เวลาเจ็บป่วยต้องไปหาหมอที่คลินิก โรงพยาบาลรักษา 30 บาท”

“ต้องการให้นายจ้างสนใจเรื่องการประกันสังคมของลูกน้องมากกว่าเพื่อให้ได้สิทธิการคุ้มครองค่ารักษาและสิทธิต่างๆ ซึ่งมีเพียงบางส่วนที่ไม่ค่อยดูแลและไม่ค่อยสนใจให้ความสำคัญกับลูกจ้างเท่าไร”

กิจกรรมทางวัฒนธรรมของพี่น้องแรงงานข้ามชาติ จึงไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การพบปะเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงเท่านั้น หากยังเป็นโอกาสในการแสดงออก และมีข้อเสนอเพื่อให้แรงงานข้ามชาติที่ทำงานในประเทศไทย ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในฐานะสมาชิกของสังคมไทย

นักข่าวพลเมือง ศูนย์สื่อสารแรงงานสระบุรี รายงาน