ลูกแรงงาน-ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

การศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของประเทศไปสู่สิ่งที่เจริญรุ่งเรื่องทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดให้ เด็กทุกคนจะต้องเรียนในภาคบังคับ และการให้การศึกษาก็เป็นหน้าที่รัฐจะต้องจัดให้หรือหาวิธีการที่จะให้เด็กทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน

แต่สภาพสังคมในปัจจุบันที่ประชาชนยังมีความลำบาก ปากกัดตีนถีบ พ่อแม่ต้องมาทำงานในกรุงเทพหรือเมืองที่มีค่าจ้างแรงงานที่สูงพอที่จะเลี้ยงชีพและส่งเงินให้ลูกๆที่ได้นำไปฝากให้คุณตาคุณยายที่อยู่ต่างจังหวัดได้เรียนหนังสือ แต่สภาพของสถานศึกษาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของการศึกษา ซึ่งหากเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและมีอุปกรณ์การศึกษาที่ครบถ้วนและเพียงพอกับจำนวนนักเรียน ก็จะทำให้นักเรียนจบมีอย่างมีคุณภาพ แต่ขณะเดียวกัน หากโรงเรียนที่อยู่ในชนบทหรือห่างไกลความเจริญคุณภาพของนักเรียนก็จะด้อยลงไปเช่นเดียวกัน อีกทั้งอุปกรณ์การเรียนและสื่อการสอนต่างๆก็ยังไม่เพียงพอ
 
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ก็เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ยังขาดไร้ซึ่งอุปกรณ์ในการเรียนการสอนอีกมากมาย ซึ่งยังรอความหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้รับงบสนับสนุนที่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น และในวันเด็กปีนี้ ถือเป็นโชคดีที่มีพี่ๆจากหน่วยงานต่างๆมาจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับน้องๆ ทำให้สีหน้าแววตามีความหวังว่าจะได้รับสิ่งดีๆที่ยังขาดแคลนมาเพิ่มเติมเพื่อให้คุณภาพชีวิตการศึกษาให้ดีขึ้น
 
“หนูอยากได้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เรียนและค้นคว้าหาความรู้เพราะที่โรงเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์เลย”  ด.ญ.สุกาญตา สันเต นักเรียนชั้น ป.5 อายุ 10 ปี กล่าว
 
ด้านดาบตำรวจวินิจ พลเยี่ยม ครูใหญ่ กล่าวว่า โรงเรียนยังขาดสื่อการเรียนการสอนอีกหลายอย่าง และงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีนั้นก็ไม่เพียงพอ จึงอยากจะขอสนับสนุนอุปกรณ์และสื่อการสอนให้กับเด็กๆโดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์”
 
ความแตกต่างและเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขจากผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเพื่อจะได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป
นายพรนารายณ์ ทุยยะค่าย นักสื่อสารแรงงานศูนย์สระบุรี รายงาน