ลูกจ้าง เซ็งนายจ้างไม่เจรจา แถมเพิ่มเงื่อนไขยุติชุมนุมถึงคุย

 ส

ตัวแทนกลุ่มลูกจ้างบริษัทสแตนเล่ย์ฯ สุดเซ็งหลังอธิบดีนัดให้เจรจากับนายจ้างนอกพื้นที่ นายจ้างอ้างเรื่องความปลอดภัย บ่นเสียดายค่าเดินทาง เพราะนายจ้างไม่เจรจา แถมยื่นข้อเสนอให้หยุดชุมนุมเมื่อไรถึงคุย อ้างเกรงใจรัฐถึงมา

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานได้นัดคู่กรณีคือสหภาพแรงงานสแตนเลย์ประเทศไทยและบริษัทสแตนเลย์เวิร์คจำกัด ณ ที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่9 ย่านรามอินทราตามข้อเสนอของฝ่ายนายจ้างที่อ้างเรื่องความไม่ปลอดภัย ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีที่ทางบริษัทปิดงานทางสหภาพฯ ซึ่งเดิมทีจะไกล่เกลี่ยกันที่ห้องประชุมในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา

ครั้งนี้จึงได้ย้ายมายังห้องประชุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่ 9 โดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงานเป็นผู้เริ่มนำสู่การสนทนาโดยเริ่มจากเงื่อนไข 18 ข้อ ที่ทางบริษัทฯได้ยื่นเสนอต่อสหภาพแรงงานฯให้ยอมรับ แต่ทางบริษัทกลับปฏิเสธที่จะพูดคุยหรือเจรจา โดยอ้างว่า ไม่ได้มาเจรจาแต่ที่มาเพราะคำเชิญของท่านรองอธิบดีกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานเท่านั้น และหากจะมีการเจรจากับทางสหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ประเทศไทย ทางสหภาพแรงงานต้องเลิกชุมนุมเสียก่อน

ด้านนางสาวนัยนันท์ น้อยธิ ประธานสหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ประเทศไทย ได้ให้ความเห็นว่า “ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเรารู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางคืบหน้าในการเจรจา นายจ้างพยายามที่จะตั้งแง่ตลอดเวลาในการที่จะยอมรับการเจรจาพูดคุย เพื่อหาทางออกร่วมกันตามสิทธิของสหภาพแรงงาน แต่ที่มาอาจต้องการเพิ่มเงื่อนไขต่อรองให้คนงานยุติการชุมนุม ซึ่งอันนี้ก็คงเป็นไม่ได้ ขนาดชุมนุมอยู่นายจ้างยังไม่ยอมเจรจา ครั้งนี้คงแค่ให้เราเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไกล ซึ่งเราเองก็ต้องการให้เกียรติท่านสุวิทย์ สุมาลา อธิบดีกรมสวัสดิฯ ที่ท่านแสดงความจริงใจอยากจะช่วยยุติปัญหาของพวกเรา ถึงขนาดท่านไม่ลงมาดูการชุมนุมของคนงานเอง โดยไม่ถือตัวแต่อย่างไร เราจึงเคารพและให้เกียรติท่าน”

มงคล ยางงาม นักสื่อสารแรงงานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก รายงาน