ลูกจ้าง บ.ไทโซบิ ค้านเลิกจ้างกรรมการ สร.ทั้งคณะ

Untitled-2

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 57 พนักงานบริษัท ไทโซบิ  โคเกอิ จำกัด ร่วมชุมนุมคัดค้านขอความเป็นธรรมให้กับคณะกรรมการสหภาพซึ่งถูกนายจ้าง เลิกจ้าง เนื่องจาก นายสมบัติ บุญเพ็ญ คณะกรรมการสหภาพ บริษัทไทโซบิ ถูกเลิกจ้าง ซึ่งนายจ้างกล่าวว่า ไม่ปฏิบัติตามข้อที่ตกลงไว้กับ บริษัท คือ ไม่ท่องมารยาทที่ควรปฏิบัติของ บริษัทและไม่เขียนรายงานการทำงานในประจำวัน

Untitled-3Untitled-1

นายสมบัติ บุญเพ็ญ กล่าวว่า เมื่อเวลา 10:00 ของวันที่ 6 มีนาคม 57 หัวหน้างานได้เรียกพบเพื่อให้ นายสมบัติ บุญเพ็ญ รับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมด

1.หัวหน้างานได้ฟ้องแรงงานสัมพันธ์ว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้างานขัดคำสั่งหัวหน้า งานหลายครั้ง

2.ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานไม่ท่องจำบทความต่างๆเป็นเวลานาน

3.เมื่อเดือน มกราคม-มีนาคมมีการไม่ลงบันทึกประจำวันตามช่วงเวลาไม่มีใบส่งรายงานมี การติดตามหลายครั้งแล้วยังไม่ทำตาม

4.ทัศนะคติอยู่ในเชิงขัดขืน

5.จะมีการติดประกาศการเลิกจ้าง

6.พนักงานลงชื่อทำ OT แล้วออก OT พร้อมมีแผนขอรายชื่อพนักงานทุกคนที่ไม่ทำ OT 6-8 มีนาคม 57

จึงขอเลิกจ้างคณะกรรมสหภาพโดยนายจ้างกล่าวว่า นายสมบัติ บุญเพ็ญได้กระทำผิดซ้ำคำเตือน พนักงานจึงนัดชุมนุม เพื่อแสดงจุดยืนและไม่เห็นด้วยกับการกระทำของนายจ้างในครั้งนี้ พนักงานมีความเห็นตรงกันว่า ควรที่จะมีการลงโทษตามลำดับเป็นขั้นตอน จึงเป็นเหตุให้พนักงานชุมนุมบริเวณด้านหน้าของบริษัทไทโซบิ  โคเกอิ จำกัด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

นักสื่อสารแรงงานอมตะเวลโก รายงาน