ลูกจ้างโอกิ ประชุมนัดบุก ก.แรงงานด่วนวันนี้

สหภาพแรงงานโอกิเซมิคอนดัคเตอร์ เรียกสมาชิกประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อวานก่อน(25ม.ค.55) เพื่อหาแนวทางป้องกันการเลิกจ้าง เนื่องจากนายจ้างไม่มีความชัดเจนในการจ้างงาน  เพื่อหาแนวทางร่วมกันกรณีถ้าเกิดการเลิกจ้าง โดยกำนหดการบุกกระทรวงแรงงานร่วมกันวันนี้

นาย พิเชษฐ์  สังข์สวัสดิ์  รองประธานสหภาพแรงงานโอกิเซมิคอนดัคเตอร์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้ทำการเรียกประชุมระหว่างฝ่าย นายจ้างกับสหภาพแรงงานฯ และฝ่ายนายจ้างได้กล่าวว่า จะมีการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทแต่ไม่ชี้แจงรายละเอียดใด ๆ ทั้งสิ้น จึงเป็นเหตุให้สหภาพแรงงานฯเรียกประชุมใหญ่วิสามัญด่วน เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ จึงเรียกประชุมในวันนี้ 25 มกราคม 2555

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 ณ.ตลาดนัดวัดคานหาม เวลาประมาณ 10.00 น.ได้มีลูกจ้างบริษัท ลาพีส เซมิคอนดัคเตอร์ อยุธยา เดิมชื่อบริษัท โอกิ เซมิคอนเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้รวมตัวชุมนุมกันประมาณ 400 คน สืบทราบภายหลังว่า เป็นประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ของสหภาพแรงงานโอกิ เซมิคอนดัคเตอร์  เนื่องจากบริษัทไม่มีความชัดเจนในการจ้างงานทางสหภาพแรงงาน จึงทำการเรียกประชุมสมาชิกสหภาพแรงงาน เนื่องจากบริษัท ฯจะเลิกจ้างพนักงานทั้งหมด ทั้งที่บริษัทไม่ได้ปิดตัวลง และอาจทำให้ลูกจ้างเกิดความเสียหาย เนื่องจากการถูกเลิกจ้าง เพราะลูกจ้างส่วนใหญ่ อายุค่อนข้างมากถ้าถูกเลิกจ้างไปอาจหางานใหม่ทำได้ยาก จึงเรียกสมาชิกประชุมเพื่อหาแนวทางการต่อสู้ โดยมีผู้นำแรงงานหลายสหภาพแรงงาน มาให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจในครั้งนี้

จากผลสรุปการประชุมวิสามัญใหญ่ของสหภาพแรงงานโอกิ เซมิคอนดัคเตอร์ ครั้งนี้ ได้ผลสรุปมีมติตรงกันว่า จะทำหนังสือไปยื่นที่กระทรวงแรงงาน ในวันที่ 27 มกราคม 2555 เพื่อขอความช่วยเหลือแนวทางป้องกันการเลิกจ้างและของความเป็นธรรมต่อลูกจ้างต่อไป และผลเห็นเป็นประการใดผู้สื่อข่าวจะแจ้งให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

                                     ศุภสิทธิ์  พรหมสมบัติ สื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวอยุธยา รายงาน