ลูกจ้างโวย นายจ้างเลิกจ้างแต่ไม่แจ้งประกันสังคม

ลูกจ้างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังน้ำลดมีปัญหาการเลิกจ้างเป็นจำนวนมาก ในปัจจุบันสถานประกอบการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงฟื้นฟู ยังไม่เปิดกิจการ ทำให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างยังหางานทำไม่ได้ จึงเข้าแจ้งสำนักงานประกันสังคม เพื่อขอใช้สิทธิกองทุนว่างงาน แต่ลูกจ้างหลายแห่งไม่สามารถใช้สิทธิกองทุนว่างงานได้ เนื่องจากนายจ้างไม่ได้ส่งเรื่องการเลิกจ้าง มีบางแห่ง นายจ้างส่งเรื่องที่ประกันสังคมว่า ได้เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ลูกจ้างจึงไม่สามารถใช้สิทธิกองทุนว่างงานได้

นางนิตยา  แย้มสวน  อดีตลูกจ้างบริษัท P.S.C.  ซึ่งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมบางปะอิน ถูกนายจ้างเลิกจ้าง ซึ่งนายจ้างได้ให้เหตุผลว่าเป็นแกนนำในการประท้วง ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย แต่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย ซึ่งตอนนี้ไม่สามารถสมัครที่ใดได้ เนื่องจากบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ยังไม่เปิดกิจการ และตนเองมีอายุมากแล้วจึงไปแจ้งสำนักงานประกันสังคมเพื่อใช้สิทธิกองทุนว่างงาน แต่เจ้าหน้าที่ประกันสังคม แจ้งว่า นายจ้างส่งเรื่องไล่ออก ไม่ใช่เลิกจ้างลูกจ้าง ฉะนั้นลูกจ้างไม่สามารถใช้สิทธิกองทุนประกันสังคมว่างงานได้

นายสุนทร  จิตอ่อน  เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูด้านแรงงานพื้นที่อยุธยา กล่าวว่า มีลูกจ้างอีกหลายบริษัท ที่ไม่สามารถใช้สิทธิกองทุนประกันสังคมว่างงาน เพราะนายจ้างไม่ยอมเลิกจ้างและไม่จ่ายค่าจ้าง และไม่ให้เข้าทำงาน เพราะบริษัทยังไม่ทำการฟื้นฟู จึงทำให้ลูกจ้างจำเป็นต้องไปสมัครงานที่อื่น ทิ้งสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย เพราะไม่สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดได้

นางสาว กนกพร ภิรมสุข เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลของศูนย์ช่วยเหลือแรงงานพื้นที่อยุธยากล่าวว่า จากการที่ศูนย์ช่วยเหลือได้เก็บข้อมูลของลูกจ้างที่เข้ามาร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการเลิกจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่ลูกจ้างจะของใช้สิทธิกองทุนประกันสังคมกรณีว่างเป็นส่วนใหญ่

จำลอง ชะบำรุง นักสื่อสารแรงงานศูนย์อยุธยา รายงาน