ลูกจ้างโรงแรม ถูกเลิกจ้าง หวังร้องทุกข์ คิวร้องทุกข์เต็ม ต้องรออีก 1 สัปดาห์

คนงานโรงแรมในเกาะสมุยถูกเลิกจ้างงง เจ้าหน้าที่รัฐแจ้ง คิวร้องทุกข์เต็ม ต้องรออีก 1 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิ์มายื่นคำร้องได้ กรรมรอไม่ไหวกลับสุรินทร์ก่อน ร้องกระทรวงแรงงานแทน

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายชาญศิลป์ ทรัพย์โนนหวาย ที่ปรึกษาจัดตั้งสหภาพแรงงานได้รับการประสานงานจากลูกจ้าง โรงแรมแห่งหนึ่ง บนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่า ถูกนายจ้างเลิกจ้าง จึงได้ไปยื่นคำร้องที่สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย แต่กลับถูกปฏิเสธโดยอ้างว่า คิวร้องทุกข์เต็ม ให้มา ยื่นเรื่องใหม่ในวันที่ 15 พฤษภาคมพ.ศ. 2563

ด้านลูกจ้างควรมีเวลาอยู่บนเกาะสมุยได้ไม่ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม2563 เนื่องจาก ได้คืนที่พักกับเจ้าของเรียบร้อยแล้วเพราะไม่มีรายได้กำลังมุ่งหน้าจะกลับจังหวัดสุรินทร์ จึงได้ร้องขอความเป็นธรรม ต่อเพจแรงงานเพื่อสังคม  โดยแสดงเจตนารมย์จะมายื่นคำร้อง ที่กระทรวงแรงงานในวันที่ 8 พฤษภาคมพ. ศ. 2563 นี้ ร่วมกับลูกจ้างอื่นๆที่ถูกปฏิเสธ การรับคำร้อง จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในจังหวัดต่างๆด้วย จึงคาดว่าจะมีลูกจ้างประมาณ 20 คน ที่แสดงเจตจำนงในการยื่นคำร้องที่กระทรวงแรงงาน