ลูกจ้างแห่ร้องสสค.สมุทรสาครกว่าสามร้อยคน นายจ้างกลับลำไม่ปิดกิจการ

1459647055835
ผจก.โรงงานมาเคลียร์ เปิดแค่สามแผนก นอกนั้นเลิกจ้าง ยอมรับถังแตกจ่ายได้แค่ค่าจ้าง ไม่มีค่าชดเชยให้ ยอมรับชะตากรรมให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 08.00 น.ลูกจ้างบริษัทโกล์เด้นซี โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด โรงงานผลิตอาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง ในจังหวัดสมุทรสาคร ประมาณสองร้อยกว่าคนได้มารวมตัวกันหน้าบริษัทฯ เพื่อขอความชัดเจนกรณีที่บริษัทฯจะปิดโรงงาน หลังจากเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559ได้รับแจ้งว่าให้มาทำงานในวันที่ 31 มีนาคม 2559เป็นวันสุดท้าย แต่ไม่มีการติดประกาศปิดกิจการ ซึ่งบรรยากาศการชุมนุมเป็นไปด้วยความสงบ ลูกจ้างบางส่วนประมาณ50คนได้เข้าไปทำงาน เนื่องจากยังมีสินค้าบางส่วนที่ต้องนำส่งลูกค้า แต่ลูกจ้างกว่าสองร้อยคนไม่ได้เข้าทำงาน

เวลาประมาณ 10.00 น.เจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร(สสค.สมุทรสาคร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภาคสนามของสมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (CILT)ซึ่งเป็นผู้แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่และเข้าไปในโรงงานเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงจากลูกจ้างและขอเข้าพบกับนายจ้าง แต่นายจ้างไม่ให้ความร่วมมือ ทางเจ้าหน้าที่สสค.สมุทรสาครจึงได้ให้ลูกจ้างทั้งหมดที่ไม่ได้ทำงานไปเขียนคำร้องที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งการเขียนคำร้องเป็นไปด้วยความลำบากเนื่องจากลูกจ้างส่วนใหญ่เป็นชาวพม่ามีคนไทยเพียง43คน จึงทำให้ต้องใช้เวลานานจนถึงเวลา ประมาณ17.00 น.
เวลาประมาณ 15.00 น.ผู้จัดการโรงงาน บริษัทโกล์เด้นซี โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด ได้เดินทางมาที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อทำการชี้แจงกับทางลูกจ้าง โดยได้ชี้แจงว่า บริษัทฯยังไม่ได้ปิดกิจการ ซึ่งคนงานในแผนกชุบแป้ง แผนกห้องเย็นและแผนกแปรรูป รวมถึงหัวหน้างานที่ใส่หมวกสีส้มทั้งหมด ยังคงต้องทำงานต่อไป ส่วนลูกจ้างที่เหลือบริษัทฯมีความจำเป็นต้องเลิกจ้าง แต่จะจ่ายให้ได้เฉพาะค่าจ้างเพราะบริษัทฯประสบภาวะขาดทุนอย่างหนักตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ดังนั้นค่าชดเชยตามกฎหมายก็ให้ลูกจ้างเขียนคำร้องไปตามกฎหมายแต่คงต้องใช้เวลานานจึงอยากให้ลูกจ้าง ไปหางานทำโดยเฉพาะที่บริษัทก้องภพ โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด ที่มีความต้องการคนงานจำนวนมาก

น.ส.แดง(นามสมมุติ) ได้ชี้แจงกับนักสื่อสารแรงงานว่า “เดิมทีบริษัทฯให้พนักงานเขียนใบลาออกแล้วให้ไปสมัครงานที่บริษัทก้องภพฯ ซึ่งเป็นบริษัทฯที่เจ้าของเป็นญาติกัน แต่พนักงานส่วนใหญ่ไม่ยินยอมเนื่องจากการลาออกจะไม่ได้สิทธิตามกฎหมายอีกทั้งที่บริษัทก้องภพฯก็ให้ค่าจ้างที่ถูกกว่า อีกทั้งเพราะบริษัทไม่มีความชัดเจนตั้งแต่แรกว่าตกลงจะปิดกิจการหรือย้าย เพราะมีประกาศว่าจะย้ายไปที่บริษัทก้องภพฯ แต่ให้พนักงานเขียนใบลาออกและให้ทำงานถึงสิ้นเดือน แต่พอมาวันนี้กลับบอกว่าไม่ปิดไม่ย้ายแต่จะเปิดแค่สามแผนก”
หลังจากที่ผู้จัดการโรงงานได้ชี้แจงเสร็จทางเจ้าหน้าที่CILTและตัวแทนลูกจ้างได้ช่วยกันกรอกแบบคำร้องให้กับลูกจ้างชาวพม่าและคัดแยกใบคำร้องของลูกจ้างที่ต้องกลับเข้าทำงานประมาณร้อยกว่าชุด และแต่งตั้งตัวแทนลูกจ้างใหม่พร้อมสอบข้อเท็จจริง จนถึงเวลาประมาณ18.30 น.จึงได้เสร็จสิ้นและเดินทางกลับ ซึ่งทางผู้จัดการโรงงานก็อยู่รอจนทางลูกจ้างเดินทางกลับทั้งหมด

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน