ลูกจ้างแห่ร้องสสค.ปราจีน เรียกค่าชดเชย หลังนายจ้างบอกเลิกสัญญา

Retire

นายจ้างอ้างหมดสัญญาจ้าง ยอมจ่ายแค่เงินช่วยเหลือ 5,000-10,000 ท้าลูกจ้างอยากได้ค่าชดเชยก็ไปฟ้องร้องเอา

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 58 เวลาประมาณ 09.30 น. ลูกจ้าง จากบริษัทที่รับเหมาสร้างโรงงานไฟฟ้าประมาณ 40 คนได้เดินทางมาที่ อบต. ท่าตูม เพื่อเขียนคำร้องคร.7 ในการเรียกร้องค่าชดเชย โดยมีเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ.ปราจีนบุรี มาคอยอำนวยความสะดวกให้

เนื่องจากทางบริษัทฯแห่งนี้ไม่ต่อสัญญาให้กับลูกจ้างหลายคนซึ่งเป็นลูกจ้างที่มีสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน และทางบริษัทฯได้จ่ายค่าจ้างงวดสุดท้ายในวันที่ 30 พ.ค. 58 โดยทางบริษัทฯยินดีจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับลูกจ้างที่หมดสัญญาสำหรับลูกจ้างที่ทำงานไม่ถึง 1 ปี จำนวน 5,000 บาท และ10,000 บาทสำหรับลูกจ้างที่ทำงาน 1 ปีขึ้นไป และหากลูกจ้างคนใดไม่พอใจก็ให้ไปร้องเรียนเอา ซึ่งมีลูกจ้างหลายคนไม่พอใจเงื่อนไขของบริษัท จึงพากันไปร้องที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(สสค.)จ.ปราจีนบุรี ทางเจ้าหน้าที่จึงนัดให้ลูกจ้างทั้งหมดที่ประสงค์จะเรียกเงินค่าชดเชยให้มาเขียนคำร้องคร.7ที่อบต.ท่าตูม ในวันที่ 2 มิ.ย.

สำหรับงานที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างได้แก่ งานที่เป็นงานโครงการเฉพาะที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจปกติของนายจ้าง งานตามฤดูกาล งานที่มีกำหนดการทำงานไม่เกิน 2 ปี ดังนั้นหากธุรกิจปกติของนายจ้างเป็นธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้างไม่ใช่โรงไฟฟ้า ไม่ใช่งานตามฤดูกาลและทำสัญญาจ้างเกินกว่า 2 ปี เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 มาตรา 118

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน