ลูกจ้างแม็กซิสโดนปิดกั้น! ต้องชุมนุมในป่ายาง

เมื่อวันที่ 9 มกราคม คนงานแม็กซิสหอบเสื่อจูงลูกไปเข้าร่วมชุมนุมแสดงความคิดเห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร? ลูกจ้างโดนปิดกั้น! ต้องไปชุมุนมในป่ายาง ภายใต้สถานการณ์ที่ บริษัทแม็กซิส อินเตอร์แนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ในเขตอุตสาหกรรมอีสเทิร์น 300/1 หมู่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กำลังลอยแพคนงาน หลังจากที่สหภาพแรงงานแม็กซิสพยายามที่จะยุติข้อเรียกร้องโดยการยอมรับข้อเสนอของบริษัทฯแต่ในทางกลับกันนายจ้างได้ยื่นข้อเรียกร้องสวน เพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเดิมที่มีอยู่แล้ว คือ 1.ให้ทำงานจาก 2 กะเป็น 3 กะ 2.ยกเลิกเบี้ยการผลิต 3.อายุข้อตกลง 36 เดือน(3ปี) ได้เสนอฐานเงินเดือนอยู่ที่ 8,845 บาท ซึ่งรวมทั้งค่าแรงและสวัสดิการต่างๆ ทั้งนี้ต้องยกเลิกเบี้ยการผลิตและการทำงานล่วงเวลา(OT) และบริษัทฯประกาศหยุดงานเป็นช่วงๆแล้วนำพนักงานเหมาค่าแรงและแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานแทนคนงานประจำเพราะจ่ายค่าจ้างน้อยกว่าและไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมได้เหมือนกับคนงานประจำเพราะอยู่ภายใต้สัญญาการจ้างงานระยะสั้น การละเมิดสิทธิแรงงาน การเลือกปฏิบัติ สร้างความไม่เป็นธรรม 
 
นายชัยรัตน์  บุษรา ประธานสหภาพแรงงานฯ กล่าวว่า ในวันที่ 12 มกราคมนี้จะมีการเคลื่อนไหวครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับรู้ สิ่งที่สหภาพแรงงานฯเรียกร้องไปนั้นไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือว่าจะต่อสู้เพื่อจะทำลายบริษัทฯแต่สู้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในเรื่องของการจ้างงาน
 
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามผลจากการเคลื่อนไหวในวันที่ 12 มกราคม 2554 เจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจังหวัดระยอง คงต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อให้ลูกจ้างได้รับความเป็นธรรมอย่างที่สุด
 
อัยยลักษณ์  เหล็กสุข นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวชลบุรี – ระยอง รายงาน