ลูกจ้างเอ็กซ์เซลเล้นท์ บริจาคเข้ากองทุนหลังรับเงินค่าชดเชยครบ

อดีตพนักงานเอ็กซ์เซลเล้นท์ รับเบอร์ จำกัด ร่วมทำบุญ บริจาคเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน กลุ่มภาคตะวันออก หลังนายจ้างจ่ายค่าชดเชยที่ค้างไว้ 70% หลังจ่ายตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน วันที่ 8 พ.ย.30% 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พนักงานจำนวน 100 กว่าคน ไปทำบุญที่วัดปากแพรก ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง หลังจากที่ได้รับเงินค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าครบแล้ว ส่วนพนักงานที่กบินทร์และพิมายก็ได้รับเงินค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าด้วยเหมือนกัน หลังที่บริษัทได้ประกาศปิดกิจการไปเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา และเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พนักงานบริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ รับเบอร์ จำกัด พากันเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อเดินไปตลาดหลักทรัพย์ เพื่อร้องให้ช่วยเชิญนายจ้างมาเจรจากรณีประกาศปิดกิจการและไม่ทำตามกฎหมายแรงงาน แต่เมื่อถึงหน้าศูนย์ประชุมสิริกิตต์ นายสมมาต  ขุนเศษฐ์ กรรมการและผู้อำนวยการบริหารทั่วไป และเป็นเลขาสภาอุตสาหกรรม ได้เข้ามาขอเจรจา พร้อมได้ออกหนังสือแจ้งกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ลงวันที่ 8 พ.ย. 2555 ว่า “ได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวแล้ว และพร้อมจะปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน พร้อมบริษัทจะจ่ายเงินให้กับลูกจ้างเป็นจำนวน 30% ของเงินค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ส่วนที่เหลือจำนวน 70% บริษัทฯ ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2555”

ฝ่ายตัวแทนพนักงานกล่าวว่า “ขอขอบคุณ บริษัทฯคุณบุญชัย โชควัฒนา และคุณสมมาตร ขุนเศรษฐ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่จ่ายเงินค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนดให้กับพนักงานทุกคน พนักงานจะนำไปค้าขาย บางคนก็ไปทำสวนยาง บางคนก็กลับบ้านไปทำนาทำไร่ เพราะพนักงานส่วนใหญ่อายุเกินกว่าที่จะทำงานในโรงงานต่อไปได้”

ทั้งนี้พนักงานยังบริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน จำนวน 31,500 บาท

หนึ่งในตัวแทนพนักงานกล่าวว่า “ตอนพวกเราเดือดร้อน ไม่ได้รับเงิน เราไม่รู้ว่าจะพึ่งพิงใครได้ก็ได้พี่ๆสหภาพแรงงานมาช่วย พวกเราคิดว่ายังมีคนงานที่เดือดร้อนหรืออาจจะมีเหตุการณ์แบบของพวกเราอีกมากในอนาคต พวกเราจึงอยากนำเงินที่เรี่ยไรได้ไว้ช่วยผู้ใช้แรงงานต่อไป”

อัยยลักษณ์ เหล็กสุข นักสื่อสารแรงงานกลุ่มภาคตะวันออก รายงาน