ลูกจ้างเหมาค่าแรงโรงแอร์ได้เฮ.เจ้าหน้าที่แรงงานบังคับใช้ มาตรา 11/1

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2554 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี มีคำสั่งให้บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล ประเทศไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ปรับค่าจ้างสวัสดิการให้กับลูกจ้างเหมาค่าแรง เท่ากับลูกจ้างประจำตามกฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2551 มาตรา 11/1 ผู้ประกอบกิจการจะต้องดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

นาย สมควร โสนรินทร์ ประธานสหภาพแรงงานฟูจิตสึ เจเนอรัลประเทศไทย เปิดเผยว่า ตั้งแต่กฎหมาย ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตนได้ยื่นหนังสือขอประชุมกับบริษัทเมื่อวันที่17 พฤษภาคม 2551 ในเรื่องดังกล่าว ว่าบริษัทมีแนวปฏิบัติอย่างไร ซึ่งบริษัทได้ปรับเพิ่มค่ากะให้กับลูกจ้างเหมาค่าแรงจากเดิม 55 บาท เป็น 80 บาทและจัดชุดฟอร์มให้ฟรีเท่าพนักงานประจำ 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 หลังจากสหภาพแรงงานฯยื่นหนังสือร้องเรียนต่อที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นาย ธานินทร์ ใจสมุทร และต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี กรณีบริษัทเลือกปฏิบัติระหว่างลูกประจำ และลูกจ้างเหมาค่าแรงทั้งด้านค่าจ้างและสวัสดิการที่แตกต่างกันเช่น ลูกจ้างเหมาค่าแรงไม่ได้รับค่าเช่าบ้าน ค่าครองชีพ ค่ารักษาพยาบาล โบนัส รวมทั้งการปรับค่าจ้างประจำปีซึ่งทางกระทรวงได้รับทราบ  จากนั้นวันที่ 15 พฤษภาคม2554 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ได้ออกคำสั่งให้บริษัทฟูจิตสึ เจเนอรัลประเทศไทย จำกัด จ่ายค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานเหมาค่าแรงตามกฎหมาย  พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม 2551 มาตรา 11/1

“ในส่วนของตนรู้สึกดีใจที่เห็นเพื่อนผู้ใช้แรงงานได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน ซึ่งเรื่องนี้เราผลักดันมาตลอด คำว่าแรงงานมันแยกออกจากกันไม่ได้ ถึงแม้พวกเขาจะไม่มีสิทธิเป็นสมาชิกสหภาพก็ตาม แต่ในเมื่อทำงานแบบเดียวกันก็น่าจะได้รับค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน” นาย สมควรกล่าวเสริม

                                                                                                                                   

                       สมหมาย  ประไว นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวกลุ่มภาคตะวันออก      รายงาน