ลูกจ้างเวีย สุดช้ำนายจ้างเมิน

เวีย2

ลูกจ้างเวียสุดจะทน ร้องให้นายจ้างค่าแรงขั้นต่ำไม่ถึง 300 บาท

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 พนักงานเวียได้เจรจากับนายจ้าง เรื่องขอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน แต่นายจ้างไม่ยอมเจรจา แต่ประกาศเลิกจ้างลูกจ้างจำนวน 117 คน ส่งผลให้ลูกจ้างทั้งหมดรวมตัวกันลงลายมือชื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อนายจ้างและได้มีการเจรจาช่วงเวลา 14.30 น. โดยมีเจ้าหน้าทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรีมาร่วมเป็นผู้บันทึกผลการเจรจา และเวลา 17.30 น. นายจ้างได้แจ้งว่า จะเลิกจ้า งลูกจ้างที่ลงลายมือชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องทั้งหมด

ต่อมาวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ลูกจ้างทั้งหมดได้ไปแสดงตัว เพื่อขอเข้าทำงานแต่ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลที่มาเฝ้าบริเวณหน้าโรงงานแจ้งว่า พนักงานที่มีรายชื่อในข้อเรียกร้องไม่ต้องเข้าไปทำงานหากจะเข้าต้องถอนรายชื่อออกจากข้อเรียกร้องก่อน จึงทำให้เหลือพนักงานที่ยังไม่ยอมถอนรายชื่อเพื่อกลับเข้าทำงานตามที่นายจ้างยื่นข้อเสนอจำนวน 105 คน และทั้งหมดได้ตั้งเต็นท์ชุมนุมอยู่บริเวณนอกบริษัท เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในกรณีการกระทำอันไม่เป็นธรรมกรณีที่เลิกจ้าง พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ.2518 และยื่นคำร้องคร.7 เรื่องให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541

ฐิราชัย สีหล้า นักสื่อสารแรงงาน อมตะ เวลโก รายงงาน