ลูกจ้างเย็บผ้าพ้อ….. ทำงานทั้งปีนายจ้างให้โบนัส 5 วัน!

วันนี้  (10  ม.ค.  55  )  เวลา  16.30  น.   นางจรูญรัตน์    แหยมนก   ประธานสหภาพแรงงานวีนาการ์เม้นต์ได้จัดแถลงการณ์ให้สมาชิกกว่า 250   คน รับทราบถึงผลการเจรจาข้อเรียกร้องกับฝ่ายนายจ้าง   บริเวณหน้าบริษัทฯ    ว่า   ในวันนี้ได้เข้าไปเจรจาข้อเรียกร้องกับฝ่ายนายจ้างและพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน  ซึ่งผลเจรจายังไม่สามารถตกลงกันได้เนื่องจากสหภาพแรงงานฯ ได้ขอให้บริษัทฯ  จ่ายโบนัสให้กับลูกจ้างทุกคน คนละ   60  วัน  นายจ้างแจ้งต่อกรรมการสหภาพฯว่า ให้ได้เพียงคนละ  5  วันเท่านั้นเนื่องจากบริษัทฯขาดทุน และนายจ้างจะหักค่าบำรุงสหภาพแรงงานให้ทุกเดือน  โดยจะมีการนัดเจรจาใหม่อีกครั้งในวันที่  16  มกราคม   2555  เวลา  10.00  น.   ที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี    และในวันนี้จะกำหนดจัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2554    ณ วัดวิหารแดง เพื่อขอมตินัดหยุดงานตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ด้วย เพราะที่ผ่านมามีการเจรจาทั้งใน และนอกรอบมากว่า   20 ครั้งแล้ว ยังไม่สามารถตกลงกันได้

ด้านนายบุญสม  ทาวิจิตร  ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง กล่าวว่า    “อยากให้นายจ้างเห็นใจลูกจ้างที่สู้อุตสาหะทำงานและสร้างผลกำไรให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา   ซึ่งในวันนี้ทราบว่า นายอำเภอวิหารแดงได้มาพูดคุยกับสหภาพแรงงานถึงสาเหตุของการชุมนุมด้วย   ถือว่า เป็นตัวอย่างที่ดีของราชการที่เข้ามาดูแลความเดือดร้อนของประชาชน และหวังว่าจะช่วยให้พี่น้องได้รับความเป็นธรรมเช่นกัน”

แหล่งข่าวรายหนึ่ง   กล่าวว่า   บริษัทฯ  เปิดมาได้  20  ปี   ผลิตชุดชั้นในส่งขายทั้งใน และต่างประเทศ  สินค้าส่วนใหญ่ส่งออกขายต่างประเทศมากกว่า    70  %   ลูกจ้างส่วนใหญ่อายุประมาณ  35 – 40  ปี  ได้รับค่าจ้างวันละ  193  –   200   บาทเท่านั้น   บางคนทำงานมาตั้งแต่เปิดบริษัทฯ  ได้ค่าจ้างไม่ถึง   250  บาทต่อวัน และในช่วงนี้บริษัทฯ มีออเดอร์เข้ามามากจนจะทำงานส่งให้ลูกค้าแทบไม่ทัน  ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายโบนัสให้กับลูกจ้างทุกคน   30  วัน จึงไม่อยากเชื่อว่านายจ้างจะขาดทุนจริง

ทั้งนี้ข้อเรียกร้องสหภาพแรงงานวีนาการ์เม้นต์

1. ขอให้บริษัทฯ จ่ายเงินโบนัสให้กับพนักงานทุกคนคนละ   60 วัน

2. ขอให้บริษัทฯ จัดวันพักร้อนให้กับพนักงานที่ทำงานมา 10 ปีจาก 12 วันเป็น 15 วัน

3. ขอให้บริษัทฯ จ่ายเบี้ยขยันให้กับพนักงานทุกคนจาก 120 บาทต่อ 15 วันเป็น   200 บาท

4. ขอให้บริษัทฯ ปรับเงินขึ้นประจำปีให้กับพนักงานทุกคนๆ ละ 5% นอกเหนือจากค่าจ้างขั้นต่ำที่ปรับขึ้น

5. ขอให้บริษัทฯ จัดเงินช่วยเหลือให้กับบิดา มารดา    สามี ภรรยา บุตร ที่เสียชีวิตเป็นเงิน   5,000 บาท

6.ขอให้บริษัทฯ จ่ายค่าน้ำมันรถให้กับพนักงานทุกคนๆละ 20 บาท

7. ขอให้บริษัทฯ จัดวันหยุดให้กับพนักงานกรณีที่ บิดา มารดา    สามี ภรรยา บุตร ที่เสียชีวิต คนละ   3 วัน

8. ขอให้บริษัทฯ หักค่าบำรุงสมาชิกให้กับสหภาพแรงงานฯ ในแต่ละเดือน

9. ขอให้บริษัทฯ ห้ามมิให้บริษัทฯ เอาความผิดกับพนักงานทุกกรณีไม่ว่าทางเพ่งและอาญาหรือทางวินัย

10.  ข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างเดิมและผลประโยชน์อื่นๆ ของลูกจ้างที่มิได้แก้ไขและเปลี่ยนแปลงขอให้คงสภาพเดิมไว้

นักสื่อสารแรงงานศูนย์พื้นที่สระบุรี  รายงาน