ลูกจ้างเตรียม เฮ ! สหภาพอุตสาหกรรมมีอยู่จริง

สหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทยต้นแบบสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมพ.ศ.นี้ พร้อมปลุกตำนานสานต่อสร้างความเข้มแข็งให้แรงงานไทย

เมื่อวันอาทิตย์ที่  20  กุมภาพันธ์  2554  ที่ผ่านมาทางสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย  ได้มีการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ครั้งที่  32 / 2554  ณ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ภายในงานทางคณะกรรมการสหภาพฯ  ได้มีการจัดหาข้อมูลสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกสหภาพฯ  มีการจัดฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับสหภาพอุตสาหกรรม และเพิ่มเติมข้อมูลโดยคุณยงยุทธ  เม่นตะเภา  ประธานที่ปรึกษาสหภาพฯ  กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของการควบรวมเพื่อนำไปสู่สหภาพอุตสาหกรรม เพราะจะช่วยให้ขบวนการแรงงานไทยเข้มแข็งและไม่ถูกกดขี่ข่มเหง  เอารัดเอาเปรียบเหมือนเช่นปัจจุบันนี้อีกต่อไป ทั้งนี้ได้มีการขอมติเพื่อแก้ไขข้อบังคับ เตรียมความพร้อมรองรับการก้าวเข้าสู่    “ การเป็นสหภาพอุตสาหกรรมอย่างสมบูรณ์แบบ “ 

กชกร  ขยันกิจ นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์แรงงานสมุทรปราการ รายงาน