ลูกจ้างเครียดผลิตไม่ได้ยอดอ้างนายจ้างขู่มีลงโทษ

วันที่15 ธันวาคม 53  เวลา 18.10 น. สหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ได้เรียกสมาชิกสหภาพแรงงาน กะ A เข้าชี้แจงสถานการณ์ที่พนักงานถูกผู้บังคับบัญชาข่มขู่เพื่อเลิกจ้างเนื่องจากทำงานไม่ได้เป้าหมาย ณ ศูนย์ฝึกอบรมสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย เรื่องสภาพการจ้างและโบนัสประจำปี
 
นายพิทักษ์   บัวทิน  รองประธานสหภาพแรงงานสแตนเล่ย์  กล่าวว่า สาเหตุมาจากสหภาพแรงงานได้ทำสภาพการจ้างไว้ 2 ปี และปี 2553 นี้เป็นปีสุดท้ายยังใช้ข้อตกลงสภาพการจ้างการเดิมไปก่อน  แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจดีขึ้นมากและพนักงานก็ให้ความร่วมมือด้วยดีมาตลอด  พนักงานจึงขอให้คณะกรรมการสหภาพแรงงานฯประชุมปรึกษาหารือเพื่อขอเงินโบนัสเป็นเงินบวกพิเศษ 20,000 บาท แต่บริษัทรับปากจะนำไปพิจารณารวมกับผู้บริหารต่างประเทศก่อน  ซึ่งพนักงานก็ตั้งความหวังเพราะผู้บริหารบอกว่าอาจจะได้แค่ 10,000 บาท 
 
เมื่อผู้บริหารได้ลงมาชี้แจงบอกว่า ไม่สามารถให้โบนัสตามที่ขอได้ ทำให้พนักงานหมดกำลังใจและพร้อมใจกันไม่ทำโอทีแม้โอทีคือรายได้ที่เขาจะอยู่รอดได้ และพนักงานก็ยังมีความหวังว่าจะได้เงินโบนัสถึงแม้จะถูกปฏิเสธจากผู้บริหารมาหลายครั้งแล้วก็ตาม  
 
ในเรื่องนี้ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถส่งงานได้บางส่วน และทางบริษัทได้เรียกพนักงานเข้าพบทีละคนอ้างว่าพนักงานทำงานไม่ได้เป้าหมายบริษัทจะมีมาตรการลงโทษพนักงานตามข้อบังคับด้วยการให้ใบเตือน  สร้างความกดดันกับพนักงานทำให้เกิดความเครียดส่งผลต่อสภาพจิตใจพนักงานอย่างรุนแรง  สาเหตุมาจากพลาดหวังที่ผู้บริหารไม่รักษาคำพูด  ซ้ำร้ายยังถูกเรียกไปข่มขู่ถ้าทำงานไม่ได้เป้าตามที่บริษัทกำหนด
 
สมบูรณ์   เสนาสี  ศูนย์ข่าวแรงงานฉะเชิงเทรารายงาน