ลูกจ้างฮือประท้วงไม่ทำงาน ขอค่าจ้างขั้นต่ำ โบนัสที่เคยได้ สุดท้ายเลิกจ้างเหมาเข่ง

Untitled-3

ลูกจ้างเวีย โลจิสติก ประท้วงหนัก อ้างหมดแรงใจทำงาน หลังนายจ้างประกาศงดจ่ายโบนัสประจำปี พร้อมยื่นข้อเรียกร้อง ให้นายจ้างปรับเงินเดือนเท่าค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย และปรับขั้นส่วนต่างประจำปี พร้อมทั้งเสนอให้มีการปรับโบนัสจากเดิม 3 เดือนเป็น 4 เดือน ย้ำให้นายจ้างรับพนักงานทั้งหมดกลับโดยไม่เอาผิด ยกเลิกคำสั่งการเลิกจ้างพนักงานที่ชุมนุม

เมื่อวันที่ 5พฤศจิกายน 2556 ลูกจ้างบริษัท เวีย โลจิสติก จำกัด ได้ประท้วง ไม่เข้าทำงาน หลังนายจ้างประกาศว่า ต้องเลื่อนการจ่ายโบนัสหรืออาจไม่มีการจ่ายโบนัส เมื่อที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ทำให้พนักงานส่วนใหญ่ไม่พอใจและเกิดความไม่มั่นใจว่า จะได้รับโบนัสหรือไม่

หนึ่งในลูกจ้างเล่าว่า “ตนได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน เดือนละ 8,700 บาท ก็ไม่คิดอะไรมากเพียงแต่โบนัสที่ควรจะได้รับในวันที่ 25 ธันวาคม ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดบ้างหลังจากที่เคยได้รับมาทุกปีตลอดระยะเวลาที่ทำงานมากลับเกิดความไม่แน่นอน หรืออาจถึงขั้นไม่ได้รับ เพราะนายจ้างอ้างจะจ่ายเดือนเมษายน 2557 ซึ่งเป็นคนละปีกันคิดว่า ไม่เป็นธรรมกับเรา 

พนักงานหญิงรายหนึ่งกล่าวเสริมว่า “เราเข้าใจว่าการปรับค่าจ้างขั้นต่ำมีผลกระทบต่อนายจ้างแต่พวกเราก็ไม่ได้ติดใจเรียกร้องอะไรแม้เรารู้ว่าเงินที่ได้ไม่ถึงค่าจ้างขั้นต่ำแต่ทำไมเงินที่เราจะได้เป็นขวัญกำลังใจเมื่อเราทำงานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งปีถึงให้เราไม่ได้

Untitled-8Untitled-2

สำหรับตัวแทนลูกจ้างหนึ่งในหกคนได้กล่าวว่า “เดิมทีพวกเราไม่พอใจอยู่แล้วที่บริษัทฯมาประกาศด้วยวาจาว่าอาจจะไม่ได้รับโบนัส พอมีหัวหน้างานระดับสูงคนหนึ่งมาชักชวนให้ร่วมกันประท้วงพวกเราจึงไม่แสกนนิ้วเข้าทำงานและร่วมลงลายมือชื่อยื่นข้อเรียกร้องไปสี่ข้อรวมทั้งเรื่องที่ให้นายจ้างปรับค่าจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำ

ในขณะที่นายสมยศ แสงเลิศหล้า ประธานสหภาพแรงงานคอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนลได้ไปพบเห็นเหตุการณ์จึงเข้าไปถามข้อเท็จจริงและได้ประสานงานกับคณะทำงานกลุ่มอมตะ-เวลโกร์วสัมพันธ์ให้เข้ามาช่วยเหลือ

ด้านนายไพรฑูรย์ บางหรง ประธานคณะทำงานกลุ่มอมตะ-เวลโกร์วสัมพันธ์ได้จัดทีมงานไปคอยช่วยดูแลตลอดทุกวันรวมถึงการช่วยเหลือในด้านการเขียนคำร้องและยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 และเป็นที่ปรึกษาข้อเรียกร้องในการเข้าไปไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลังจากลูกจ้างยื่นพิพาทแรงงานเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556โดยมีลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างทั้งหมด 105 คน ไปให้กำลังใจและจัดกิจกรรมที่บริเวณหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ชลบุรีและได้ความคืบหน้าโดยขอให้ลูกจ้างกลับเข้าไปทำงานก่อนและลูกจ้างยินดีที่จะทำงานใช้โดยไม่รับค่าจ้างในวันที่ลูกจ้างไม่ได้เข้าไปทำงานทางบริษัทรับไว้พิจารณาแต่ยังมองว่าน้อยไปและนัดไกล่เกลี่ยครั้งต่อไปในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

หัวหน้าแกนนำของลูกจ้างได้แจ้งว่า ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ทางลูกจ้างได้เตรียมงานของวันที่ 5 พฤศจิกายนไว้แล้วดังนั้นในวันที่ 5 นายจ้างจึงไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดอีกทั้งเราก็แสดงตัวเพื่อขอเข้าทำงานแต่ทางนายจ้างยังยืนยันเลิกจ้างลูกจ้างที่ร่วมชุมนุมทั้งหมด

Untitled-4Untitled-6

สภาพปัญหา

บริษัทฯจ่ายค่าจ้างลูกจ้างไม่เท่ากับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 นายจ้างประกาศโดยวาจาว่า จะเลื่อนการจ่ายโบนัสจากวันที่ 25 ธันวาคม เป็นภายในเดือนเมษายน โดยมีเงื่อนไขว่า หากผลประกอบการดีก็จะมีการจ่ายให้ จนเป็นเหตุให้ลูกจ้างไม่พอใจ และรวมตัวกัน 117 คนไม่แสกนนิ้วเข้าทำงานในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 จนพนักงานประนอมข้อพิพาทเข้ามาไกล่เกลี่ยและพนักงานล่าลายมือชื่อยื่นข้อเรียกร้องจำนวน 4 ข้อ ประกอบด้วย 1. ให้นายจ้างปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำตามที่รัฐบาลประกาศ 2. ให้กำหนดการปรับขึ้นค่าจ้างประจำปี 3. ปรับเพิ่มโบนัสประจำปีจากเดิม 3 เดือนเป็น 4 เดือน 4. ให้นายจ้างรับพนักงานทำคนกลับเข้าทำงานโดยไม่มีเงื่อนไข  และมีการเจรจาข้อเรียกร้องกันโดยมีพนักงานประนอมข้อพิพาทเป็นผู้จดบันทึกจนเวลา 17.30 น. นายจ้างขอประชุมผู้บริหารและได้ข้อสรุปโดยแจ้งในการเจรจาข้อเรียกร้องว่าทางบริษัทจะเลิกจ้างลูกจ้างที่ชุมนุมทุกคนเลิกเจรจาเมื่อเวลา 19.30 น.โดยไม่นัดเจรจาครั้งต่อไป ต่อมา 6 พฤศจิกายน 2556 ทางลูกจ้างได้แสดงตนขอเข้าทำงานแต่ทางเจ้าหน้าที่บุคคล 2 ท่าน แจ้งมาผู้ที่มีรายชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องจะไม่รับกลับเข้าทำงานส่วนใครจะกลับเข้าทำงานต้องถอนรายชื่อออกปรากฏว่ามีคนงานที่ยังมีรายชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง 105 คนและเวลาประมาณ 13.30 น. ลูกจ้างได้ยื่นพิพาทแรงงาน มีการไกล่เกลี่ยครั้งแรกวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 พร้อมทั้งลูกจ้างยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ผลการไกล่เกลี่ยนายจ้างต้องการให้ลูกจากชดใช้ความสูญเสียลูกจ้างเสนอขอทำงานชดใช้1วันบริษัทฯรับไว้พิจารณานัดไกล่เกลี่ยครั้งที่2 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

Untitled-5

ล่าสุด วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ทางเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานเดินทางมาเจรจากับทางนายจ้างซึ่งต่อมาได้แจ้งความประสงค์ของนายจ้างให้ลูกจ้างที่ชุมนุมอยู่ภายในเต้นท์ฝั่งตรงข้ามบริษัทฯว่าอยากให้ทางลูกจ้างลดเงินโบนัสลง 30% เพื่อชดเชยความเสียหายทางลูกจ้างตกลง ซึ่งทางบริษัทจะรับไว้พิจารณา

ทั้งนี้ นายจ้างจะนักเจรจากับตัวแทนลูกจ้างอีกครั้งในวันที่ 16 ธ.ค. 56 อ้างว่าต้องปรึกษานายจ้างชาวญี่ปุ่น

นักสื่อสารแรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก รายงาน