ลูกจ้างอ้างนายจ้างปิดงานไม่เป็นธรรม

a

สหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ ถูกนายจ้างปิดงานนาน 2 เดือน แถมไม่เจรจาอ้าแขนรับสหภาพแรงงานใหม่

นายจ้างบริษัทสแตนเล่ย์เวริ์ดส์ ได้ปิดงานพนักงาน 44 คนรวมทั้งคนท้อง 4 คนอย่างไม่เป็นธรรมโดยไม่ได้รับค่าจ้างเนื่องจากสหภาพฯไม่ยอมรับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่บริษัทสแตนเล่ย์ เวิร์คส์ ทำขึ้นกับสหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ เวิร์คส์ ที่เป็นสหภาพฯใหม่ที่เพิ่งตั้งขึ้นมา

โดยนายจ้างกับผู้แทนเจรจาได้มีการเจรจากันแค่ครั้งเดียวซึ้งสหภาพฯยังมีนัดเจรจากันอีกในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 แต่นายจ้างไม่มาตามนัดและใช้สิทธิปิดงานลูกจ้างเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 โดยแจ้งก่อนคือวันที่ 28 ตุลาคม 2556 โดยอ่านประกาศปิดงานให้พนักงานรับรู้พร้อมห้ามไม่ให้เข้าไปในบริษัทฯ”นี้นะหรือที่บริษัทฯอ้างว่ามีความยุติธรรมต่อพนักงานยังกำหนดเงื่อนไข 18 ข้อให้พนักงานทั้ง 44 คนยอมรับเงื่อนไขถึงจะได้กับเข้าทำงานเพราะฉะนั้นสหภาพฯในฐานะตัวแทนพี่น้องสหภาพแรงงานสแตนเล่ย์ ประเทศไทย จึงอยากให้สังคมภายนอกรับรู้ว่าบริษัทสแตนเล่ย์ เวิร์คส์ ได้มีการกระทำกับลูกจ้างแบบไม่เป็นธรรมและสหภาพฯใหม่ได้ทำข้อตกลงสภาพการจ้างกับบริษัทฯสหภาพแรงงานสแตนเล่ย์เห็นว่าเป็นการสร้างความแตกแยกเป็นเหตุให้ทั้ง 44 คนไม่ยอมรับกับข้อตกลงสภาพการจ้างที่สหภาพฯใหม่ได้ทำขึ้นกับบริษัทสแตนเล่ย์ เวิร์คส์ จำกัด

นักสื่อสารแรงงานอมตะ เวลโก รายงงาน