ลูกจ้างอึ้ง! ยื่นข้อเรียกร้องนายจ้างอ้างขาดทุน ทั้งที่ผลิตได้วันละ 200 ตัน

เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  2555   เวลา   09.00   น.   สหภาพแรงงานอดิตยาเบอร์ล่า  เคมีคัลล์   ซัลไฟท์   ดิวิชั่น   ได้ชุมนุมนัดหยุดงานเป็นวันแรก หลังจากเจราจาข้อเรียกร้องมากว่า  20  ครั้ง  ผลการเจรจาไม่คืบหน้า    โดยมีการเปิดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีฯ ในวันที่   23   พฤศจิกายน   2555    ซึ่งมีผู้มาลงคะแนน   58  เสียง  จากสมาชิกทั้งหมด  64  คน   โดยปักหลักชุมนุมที่บริเวณหน้าบริษัทฯ 

นายประมวล   พุ่มพวง  ประธาน สหภาพแรงงานอดิตยาเบอร์ล่า  เคมีคัลล์   ซัลไฟท์   ดิวิชั่น   กล่าวว่า  บรรยากาศให้ห้องเจรจาไม่ค่อยสู้ดีนัก   เนื่องจากนายจ้างพยายามกดดันให้ฝ่ายลูกจ้างยอมรับข้อเสนอของฝ่ายนายจ้าง    ซึ่งการเจรจายังตกลงกันไม่ได้เพียง   2  ข้อ  คือเรื่องโบนัส  และ ค่าครองชีพเท่านั้น      โดยฝ่ายลูกจ้างยื่นข้อเรียกร้องเรื่องโบนัสไป   120  วัน   นายจ้างเสนอให้มาที่ปีที่ 1  จ่าย  95  วัน   ปีที่ 2  จ่าย  96   วัน   ปีที่ 3  จ่าย  96   วัน     ค่าครองชีพลูกจ้างยื่นไปที่   3,000   บาท    นายจ้าง  เสนอให้มาที่ปีที่ 1  จ่าย  950  บาท     ปีที่ 2  จ่าย 975  บาท   ปีที่ 3  จ่าย  1,000   บาท     ทำให้ยังไม่สามารถตกลงกันได้

ด้านนายบุญสม  ทาวิจิตร    ประกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง  “ การชุมนุมในครั้งนี้เป็นการชุมนุมที่อยู่ภายใต้ของกฎหมาย   ส่วนเรื่องที่นายจ้างอ้างว่าขาดทุนนั้น  คิดว่าสมาชิกทุกท่านที่ทำงานในบริษัทฯ แห่งนี้น่าจะรู้ว่าขาดทุนจริงหรือไม่     นายจ้างมักอ้างว่าผลประกอบกิจการขาดทุนเสมอเมื่อสหภาพแรงงานยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงาน   แต่ก็ไม่เคยปิดกิจการลงสักที    ฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องทุกท่านอดทน  รักและสามัคคีกันไว้    ขอให้ทุกท่านให้กำลังใจตัวแทนเจรจาของท่าน   เพราะเขาเหล่านั้นได้สละเวลามาทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม    การยื่นข้อเรียกร้องอาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายที่เรายื่นข้อเรียกร้องไปทั้งหมด หรือถูกใจทุกคน   แต่ขอให้เรารักษาผลประโยชน์เดิมไว้และแสวงเพิ่มเติมในปีต่อไป

แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่า  บริษัทอดิตยาเบอร์ล่า  เคมีคัลล์   ซัลไฟท์   ดิวิชั่น   ชื่อเดิมคือ  บริษัทไทยซัลไฟท์  เคมีคัลล์  ตั้งอยู่ที่  80  หมู่  5   ตำบลตาลเดี่ยว   อำเภอแก่งคอย    จังหวัดสระบุรี     บริษัทฯ แห่งนี้ได้เปิดประกอบกิจการมาแล้ว  17  ปี  ผลิตสารโซเดียมเบตาไบ  ซัลไฟท์ และ สารโซเดียมซัลไฟท์    ซึ่งสามารถนำไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตยาละเวชภัณฑ์    อุตสาหกรรมการถนอมอาหาร    น้ำยาล้างฟิล์ม  และสารฟอกขาวเป็นต้น   โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่วันละประมาณ  200   ตัน   นายจ้างเป็นชาวอินเดีย    การที่นายจ้างอ้างว่าขาดทุนตนเองไม่อยากจะเชื่อเนื่องจากว่าทุกวันนี้ทำงาน  3  กะ  และมี  O.T. ทุกวันเพื่อเร่งผลิตสินค้า  และหากเทียบสวัสดิการต่างๆ จากโรงงานในกลุ่มเบอร์ล่าฯ ถือว่าสวัสดิการค้อนข้างน้อย

นักสื่อสารแรงงานศูนย์พื้นที่สระบุรี    รายงาน