ลูกจ้างอิงเกรสร้อง ใช้สิทธิประกันสังคมว่างงานไม่ได้ หลังนายจ้างอ้างละทิ้งหน้าที่เลิกจ้าง

 

ลูกจ้างอิงเกรสร้อง ใช้สิทธิประกันสังคมว่างงานไม่ได้ หลังนายจ้างอ้างละทิ้งหน้าที่เลิกจ้าง

18 JULY 2012 NO COMMENT(เผยแพร่ใหม่หลังจากเว็บไซต์ถูกแฮ็กเมื่อวันที่ 1 ส.ค.55)

 ลูกจ้างบริษัทอิงเกรสฟ้องนายจ้างกรณีการกระทำอันไม่เป็นธรรม เหตุที่นายจ้างอ้างว่า ลูกจ้างทั้งหมดละทิ้งหน้าที่เกิน 3 วัน จึงประกาศเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และส่งเรื่องให้กับประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าได้เลิกจ้างทั้ง หมดเพราะลูกจ้างมีความผิด

ในเดือนพฤษภาคมลูกจ้างทั้งหมด 25 คน นายจ้างไม่ให้เข้าไปในสถานประกอบการเนื่องจากบริษัทต้องการย้ายไปที่จังหวัดระยองแต่ลูกจ้างเป็นคนในจังหวัดพระนครศรอยุธยาและมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ จึงไม่สามารถย้ายไปทำงานที่จังหวัดระยองได้ ซึ่งลูกจ้างได้แจ้งทางสำนักงานสวัสดิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ไปลงชื่อทุกวัน แต่นายจ้างกลับมองว่า ลูกจ้างทั้งหมดละทิ้งหน้าที่จึงเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

เมื่อลูกจ้างทราบว่านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างได้เข้าไปขอใช้สิทธิประกันสังคมในกรณีว่างงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อครบหนึ่งเดือนประกันสังคมไม่ได้นำเงินกรณีว่างงานตามสิทธิร้อยละ 50 ของค่าจ้างงวดสุดท้ายเข้าบัญชีธนาคารให้กับลูกจ้าง และในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ลูกจ้างได้ทวงถามทางเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่า นายจ้างบริษัทอิงเกรสได้แจ้งทางประกันสังคมว่า ได้เลิกจ้างพนังงานทั้งหมด 25 คน เพราะลูกจ้างได้กระความผิด ในกรณีดังกล่าวนี้จะไม่สามารถใช้สิทธิกรณีว่างงานได้

นาย    มนัสวิน  เชยเอี่ยม   ประธานสหภาพแรงงานอิงเกรสที่เพิ่งได้ก่อตั้งขึ้นได้แค่ไม่กี่เดือนกล่าวว่า ตอนนี้ลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเพราะไม่มีรายได้ทางไหนเลยตอนแรกคิดว่า จะได้เงินจากประกันสังคมบ้างเพื่อมาจุนเจือครอบครัวในช่วงที่มีการต่อสู้จากมีการต่อสู้ด้านสิทธิตามกระบวนการทางกฎหมายในการฟ้องศาลแรงงาน ตอนนี้กลับไม่มีสิทธิรับเงินประกันการว่างงาน

จำลอง ชะบำรุง นักสื่อสารแรงงานศูนย์อยุธยา รายงาน